Circulaire economie

Het CDA vindt dat het belastingbeginsel waarbij gebruikers en diegenen die de kosten veroorzaken, die kosten dan ook betalen, beter moet worden toegepast. Deze aanpassing moet leiden tot een betere ondersteuning om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie verder te brengen.

Wetterskip Fryslân is een ketenpartner in de Fries samenleving als het gaat over klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. We zien dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Bijvoorbeeld door de toename van enorme buien met een grillig patroon. Als uitvoerende partij neemt het Wetterskip, samen met provinsje Fryslân en de gemeenten, het voortouw om maatregelen te treffen om de gevolgen van de verandering op te vangen. Het is vooral hier waar onze kernwaarde rentmeesterschap opgeld doet. Het CDA wil vooral dat maatregelen om klimaatverandering op te vangen bij uitstek beoordeeld kunnen worden in het licht van rentmeesterschap.

 

Grondstoffen die we uit de bodem halen raken uitgeput. Het CDA wil vanuit dit duurzaamheidsperspectief grondstoffen die nu verloren gaan, terugwinnen en het gebruik ervan verminderen. We zien afvalwater als een onderdeel van circulaire oplossingen. Andere voorbeelden zijn het hergebruiken van fosfaat en het terugwinnen van cellulose. Van dit laatste kan isolatiemateriaal worden gemaakt.

 

Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aan kan. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten, zijn inspanning, creativiteit en innovatie nodig. Uitgangspunten zijn de begrippen People, Planet en Profit. Een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, met nadruk op de ontwikkeling van de circulaire economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.