Delen van kennis

De waterschappen delen de eigen kennis en deskundigheid met andere landen om ook daar het waterbeheer op orde te krijgen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schoonwaterprojecten of dijkaanleg in ontwikkelingslanden. Deze projecten worden financieel ondersteund door het Rijk. De waterschappen leren hiervan en vergroten daarnaast de eigen innovatiekracht. Voor de medewerkers is het een kans om op een andere manier nieuwe ideeën en ervaringen op te doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.