Doelmatig

Het CDA wil dat er doelmatig en verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat we transparant willen zijn: wat geven we waaraan uit? Rekeningen mogen niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Als de inkomsten niet voldoende zijn om alle plannen te betalen, dan moeten de ambities worden bijgesteld of soberder worden uitgevoerd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.