Energietransitie

Het CDA vindt dat het belastingbeginsel waarbij gebruikers en diegenen die de kosten veroorzaken, die kosten dan ook betalen, beter moet worden toegepast. Deze aanpassing moet leiden tot een betere ondersteuning om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie verder te brengen.

Wetterskip Fryslân is een ketenpartner in de Fries samenleving als het gaat over klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. We zien dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Bijvoorbeeld door de toename van enorme buien met een grillig patroon. Als uitvoerende partij neemt het Wetterskip, samen met provinsje Fryslân en de gemeenten, het voortouw om maatregelen te treffen om de gevolgen van de verandering op te vangen. Het is vooral hier waar onze kernwaarde rentmeesterschap opgeld doet. Het CDA wil vooral dat maatregelen om klimaatverandering op te vangen bij uitstek beoordeeld kunnen worden in het licht van rentmeesterschap.

 

Wetterskip Fryslân wil zo snel als mogelijk energieneutraal worden. Ervaring is de afgelopen jaren opgedaan met het opwekken van energie door vergisting. Een belangrijke innovatieve bijdrage aan de energietransitie! Deze energieopwekking voorziet in de eigen behoefte. Het CDA ziet hier voor het Wetterskip Fryslân een rol als energieleverancier. Mogelijkheden om energie op te wekken zijn bijvoorbeeld uitstromend water en verval bij stuwen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.