Europese overheden

Een actieve lobby richting landelijke en Europese overheden om draagvlak en financiele steun te krijgen voor het veenweidegebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.