Keten

Wetterskip Fryslân is een ketenpartner in de Fries samenleving als het gaat over klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. We zien dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Bijvoorbeeld door de toename van enorme buien met een grillig patroon. Als uitvoerende partij neemt het Wetterskip, samen met provinsje Fryslân en de gemeenten, het voortouw om maatregelen te treffen om de gevolgen van de verandering op te vangen. Het is vooral hier waar onze kernwaarde rentmeesterschap opgeld doet. Het CDA wil vooral dat maatregelen om klimaatverandering op te vangen bij uitstek beoordeeld kunnen worden in het licht van rentmeesterschap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.