Bé de Winter

Dagelijks bestuur

“Veiligheid”: dat is voor het CDA het allerbelangrijkste als het gaat om water. Overstromingen en wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen. Water in sloten en vaarten moet schoon en gezond zijn. Er moeten meer maatregelen worden genomen om watervervuiling te verminderen.

Daarnaast is ook een goed peilbeheer in droge en natte perioden heel belangrijk voor zowel boeren als bedrijven en ook voor de natuur. Daarnaast vraagt ook de bodemproblematiek in het veenweidegebied op korte termijn om duidelijkheid.

De Friese wateren zijn vooral ook heel erg mooi. De Friese meren, de zeedijken, vaarten omringd door rietkragen: daar mogen we van genieten! CDA Fryslân Wetterskip wil daarom daar waar mogelijk de kaden en dijken in Friesland en het Westerkwartier openstellen voor fietsers en wandelaars.

We willen de lasten laag houden. Daarom willen we blijven innoveren, zodat het water en zuiveringsbeheer niet alleen beter wordt maar ook betaalbaar blijft. Samenwerking is voor het CDA uitgangspunt bij alles wat het Wetterskip doet. Samen blijven we zoeken naar betere en voordelige middelen en werkwijzen.

Bé de Winter, lijsttrekker CDA Fryslân Wetterskip

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.