Nieuwe verontreinigingen

Uit onderzoek van het RIVM bij zorginstellingen, rioolwaterzuiveringen en het oppervlaktewater blijken er nieuwe verontreinigingen in het water aangetroffen te worden. Deze stoffen worden niet verwijderd of afgebroken. U moet hierbij denken aan resten van geneesmiddelen, microplastics en andere natuurvreemde stoffen.

Voor Wetterskip Fryslân is het zaak deze verontreinigingen te monitoren voor de wateren in Fryslân. Het CDA vindt dat Wetterskip Fryslân samen met gemeenten moet blijven onderzoeken of het aantal riool overstorten nog verder kan worden verminderd.

Vanwege de import en het gebruik van exoten in particuliere vijvers wordt het ecosysteem steeds meer verstoord. De water aan- en afvoer wordt door de exoten belemmerd en het recreatief gebruik van het oppervlaktewater wordt verstoord. Vroegtijdige signalering en aanpak is nodig om de gevolgschade te voorkomen en de kosten te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.