Personeel en organisatie

Innovatie is nodig om het waterbeheer verder te verbeteren en betaalbaar te houden. Innovatie houdt Wetterskip Fryslân scherp en aantrekkelijk. Wetterskip Fryslân is daardoor voor (toekomstige) medewerkers een aantrekkelijke werkgever. Om zelfstandig haar kerntaken uit te voeren moet Wetterskip Fryslân blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

In de komende bestuursperiode moeten geen reorganisaties plaatsvinden. Aanpassingen in de organisatie kunnen alleen op logische momenten worden overwogen en uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.