Ruimte voor water

Binnen klimaatadaptatie zoeken we naar meer ruimte voor water. Meer groen, zoals groene daken en minder tegels in de tuin, en het vasthouden van water leidt tot verkoeling. Bovendien kan het hittestress (dagen waarop het, vooral in steden, extreem warm is) tegengaan. We beheren onze primaire waterkering verantwoord om Fryslân blijvend en duurzaam te beschermen tegen overstromingen. Daarbij houden we, naast de onafhankelijke zeespiegelstijging, rekening met de extra stijging ten gevolge van klimaateffecten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.