Samenwerken

Samenwerken met belangrijke partners zoals gemeenten, provincie Fryslân, belangengroepen en kennisinstellingen is bepalend. Een constant zoeken naar synergie van doelen en innovatieve oplossingen. We kijken bijvoorbeeld ook naar onconventionele vormen van samenwerking, zolang de focus maar is gericht op de lange termijn. Het is niet of-of maar en-en.

 

Ieder gebied kent zijn eigen problematieken. Om de verbinding tussen deze gebieden goed te kunnen benaderen wil het CDA-kennis en kunde voor waterbeheer in het stedelijk gebied verstevigen. Door het uitwisselen van kennis en het bieden van noodhulp bij rampen wordt de kennis van Wetterskip Fryslân internationaal ingezet. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.