Taakverzwaringen

Het CDA staat opnieuw voor betaalbaarheid van waterschapstaken en lage lasten voor u als inwoner. Die verantwoordelijkheid voelt het CDA naar haar kiezers en achterban. Het is belangrijk dat taakverzwaringen, door overheveling van taken van andere overheden, financieel voldoende worden ondersteund. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.