uitvoeringsbeleid in 2019

Het vaststellen van een definitief uitvoeringsbeleid in 2019. Dit baseren we op ervaringen en uitkomsten van de pilots in het veenweidegebied. Het beleid richt zich op een uitvoeringsprogramma 2020-2030.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.