Voldoende water

Het CDA zet zich in voor zorgvuldig gebruik van water door iedereen. Maatregelen om water vast te houden zijn nodig. Dat geldt ook voor het stimuleren van innovaties van watertoediening en hergebruiken van water om verspilling tegen te gaan.

Belangrijk is een goed en robuust waterbeheer in landelijk en stedelijk gebied op basis van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Het vinden van meer ruimte voor waterberging is daarbij een opgave. Het CDA vindt dat het recreatief medegebruik moet worden benut en gestimuleerd. Dit wordt in overleg met de belangenverenigingen (sportvissers, natuurorganisaties en recreatievaart) vastgelegd en uitgevoerd, zodat iedereen kan genieten van onze watergangen, meren en plassen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.