Waterpeil

Het onderzoeken van mogelijkheden van het vrijwillig verhogen van het waterpeil door boeren op eigen percelen in het veenweidegebied. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd omdat de oxidatie van het veen langzamer verloopt. Ook kijken we naar vormen van beloning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.