Zeespiegelstijging

Binnen klimaatadaptatie zoeken we naar meer ruimte voor water. Meer groen, zoals groene daken en minder tegels in de tuin, en het vasthouden van water leidt tot verkoeling. Bovendien kan het hittestress (dagen waarop het, vooral in steden, extreem warm is) tegengaan. We beheren onze primaire waterkering verantwoord om Fryslân blijvend en duurzaam te beschermen tegen overstromingen. Daarbij houden we, naast de onafhankelijke zeespiegelstijging, rekening met de extra stijging ten gevolge van klimaateffecten.

 

Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aan kan. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten, zijn inspanning, creativiteit en innovatie nodig. Uitgangspunten zijn de begrippen People, Planet en Profit. Een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, met nadruk op de ontwikkeling van de circulaire economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.