Handboek christendemocratie in de praktijk

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het CDA een handboek “christendemocratie in de praktijk” samengesteld. In dit handboek wordt het verhaal van de christendemocratie op een vernieuwende manier verteld: aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden.

Het handboek valt in twee delen uiteen. Het eerste deel laat de christendemocratie in vogelvlucht zien. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het christendemocratische gedachtegoed belicht. Zo komen het christendemocratische mensbeeld, de samenlevingsvisie, de visie op de rol en grenzen van de overheid en de visie op de markteconomie aan de orde. In het tweede deel staan tien praktijkvoorbeelden centraal: van een koffiehuis voor dakloze mensen tot een weekendschool voor ongemotiveerde kinderen, van een coöperatieve voedselboerderij tot een vernieuwend leer-woon-werktraject voor ooit ontheemde vluchtelingen. In feite is dit deel “christendemocratie in actie”, met handreikingen voor bestuurders en politici in de alledaagse politieke praktijk.

 

Nieuws

Geschiedeniswebsite 40 jaar CDA

Bekijk de site

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.