In gesprek met...

Hugo de Jonge

Mona Keijzer

Pieter Omtzigt

Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft de aanzet gegeven voor een nieuw toekomstperspectief voor Nederland in 2030. In het startdocument Zij aan zij kijken we kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Onze horizon is 2030 en verder.

Uitnodiging tot discussie
Met dit startdocument nodigen we iedereen uit - CDA-lid of niet - met ons mee te denken. Tussen november 2019 en maart 2020 gaan wij het land in om gesprekken en discussies te voeren. Op basis daarvan werken wij uw ideeën en onze gedachten verder uit tot een finale visie. Samen met u willen we de komende maanden verkennen wat nodig is voor de toekomst van Nederland.

Nieuws

Zij aan zij-verdiepingspakket

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zal de komende tijd wekelijks een 'Zij aan zij-verdiepingspakket'; uitbrengen. Een cadeautje voor wie thuis zit of onderweg is en naar verdieping en inspiratie zoekt. Het verdiepingspakket bestaat uit mooie verhalen, interviews en artikelen rondom een thema uit Zij aan zij. Zij aan zij is het ‘toekomstperspectief voor Nederland in 2030’ dat het WI eerder publiceerde en dat in deze tijden van corona een verrassende actualiteit blijkt te hebben. Juist nu is bezinning op de toekomst nodig. Het verdiepingspakket biedt houvast, herkenning en perspectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.