Nieuws

Nieuw WI-rapport: Woorden én daden

De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein


De decentralisaties in het sociaal domein waren een stap naar zorg dichter bij de burger. Maatwerk was een sleutelwoord. Het zou zelfs de sleutel naar de verzorgingsstaat van de eenentwintigste eeuw moeten zijn. Minder langs de lijnen van de twintigste-eeuwse instituties die standaarden en hokjes produceren. Meer met professionals aan keukentafels en een meer integrale aanpak. Hóe dat allemaal moest, wist niemand precies. Alleen dat het goedkoper zou worden, daar ging het kabinet-Rutte II alvast van uit. De uitdaging voor de gemeenten op 1 januari 2015 was, kortom, niet gering: betere zorg voor minder geld.

Deze interviewbundel gaat over de vraag hoe CDA-wethouders met deze verantwoordelijkheid zijn omgegaan. Is daarin een ‘politieke stijl’ van de christendemocratie te ontdekken? Dat wil zeggen: zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of heeft het, per saldo, in de afgelopen raadsperiode niet uitgemaakt of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond in het sociaal domein? 

Uitgelicht/CDV

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.