Definitieve versie toekomstperspectief 'Zij aan zij' verschenen

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft de definitieve versie van het toekomstperspectief Zij aan zij gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Hugo de Jonge, de nieuwe CDA-lijsttrekker.

Op 9 november 2019 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI), op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het CDA, het startdocument Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030 gepresenteerd. In de afgelopen maanden zijn honderden CDA-leden, politiek geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan over dit toekomstperspectief. Nu presenteert de denktank Zij aan zij in definitieve vorm, aangevuld en verdiept met een impressie van die vele gesprekken en bijeenkomsten.

Enthousiasme
Er was veel enthousiasme en inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn zo’n tachtig Zij aan zij-bijeenkomsten geweest: van Middelburg tot Groningen, van Raalte tot Zoetermeer, van Holwerd tot Eindhoven. De CDA-jongerenbeweging (CDJA) organiseerde zogeheten 2030-Talks in een aantal grote steden. En ook maatschappelijke organisaties wilden graag het gesprek voeren over de toekomst van Nederland. De komende jaren zal het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de beleidsrichtingen zoals geformuleerd in Zij aan zij nader uitwerken.

Zij aan zij is te bestellen via wi@cda.nl 

Nieuws

Geschiedeniswebsite 40 jaar CDA

Bekijk de site

Zij aan zij-verdiepingspakket

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zal de komende tijd wekelijks een 'Zij aan zij-verdiepingspakket'; uitbrengen. Een cadeautje voor wie thuis zit of onderweg is en naar verdieping en inspiratie zoekt. Het verdiepingspakket bestaat uit mooie verhalen, interviews en artikelen rondom een thema uit Zij aan zij. Zij aan zij is het ‘toekomstperspectief voor Nederland in 2030’ dat het WI eerder publiceerde en dat in deze tijden van corona een verrassende actualiteit blijkt te hebben. Juist nu is bezinning op de toekomst nodig. Het verdiepingspakket biedt houvast, herkenning en perspectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.