Nieuws

Nieuw WI-rapport: Het Midden

De middenklasse als morele kern van de samenleving


Economen, politici en journalisten ontdekken dat het welzijn van de middenklasse en de burgerlijke waarden die zij representeert, nodig zijn voor een stabiele samenleving. Wereldwijd gemeten neemt de middenklasse in omvang toe, maar binnen landen voelt de middenklasse zich steeds meer onder druk staan. De burgerlijke waarden die hebben geleid tot ontwikkeling en welvaart, lijken naar de achtergrond te verdwijnen in de discussie over de wereldwijde uitdagingen van globalisering, technologie, klimaatverandering en migratie.

De nieuwe publicatie van het WI, Het Midden: De middenklasse als morele kern van de samenleving, gaat op de positie van middenklasse in. Met bijdragen van o.a. Arjen Siegmann, Godfried Engbersen, Sybrand Buma, Eoin Drea en Jan Prij. De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van ons WI met het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung. Tevens is de bundel in een Engelse vertaling verschenen. De bundel stond onder redactie van onze stafmedewerker Arjen Siegmann.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.