Zoeken

WI

Naar CDA.nl

CDV

Christen Democratische Verkenningen

Christen Democratische Verkenningen is het politiek-wetenschappelijke kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het wil het geheugen vormen van de christen-democratische beweging en de kennis aandragen voor de verdieping van de ideologie van de christendemocratie. Daartoe verkent CDV de rol van religie in de politiek. Ook onderzoekt het de betekenis van christendemocratische uitgangspunten voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Het blad doet dit op grond van een onafhankelijke opstelling ten opzichte van het CDA. Het profiel is verkennend, grenzen aftastend, opiniërend, zowel historisch-analytisch als toekomstgericht en internationaal georiënteerd.CDV is een kwartaaluitgave van het Wetenschappelijke Instituut voor het CDA en verschijnt bij Uitgeverij Boom.Wilt u de redactie tippen over thema's voor komende nummers of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail aan Pieter Jan Dijkman, Hoofdredacteur CDV. dijkman.wi@cda.nl of bel 070-34 24 879

 

Abonnement op CDV

Prijzen jaarabonnement voor 2015:

Papier (folio)
particulier Nederland € 65,90
student/CDJA-leden € 29,50
particulier buitenland € 89,–

Papier (folio) en online
particulier Nederland € 75,90
particulier buitenland € 99,–
student/CDJA-leden € 39,50
instelling Nederland € 119,00
instelling buitenland € 129,50

Online
particulier Nederland € 65,90
student/CDJA-leden € 29,50

Overigen
instelling Nederland met 1x papier (folio) en online toegang op basis van IP herkenning € 239,80
instelling Nederland met alleen online toegang op basis van IP herkenning € 252,80
particulier binnenland € 75,90

Een abonnement kan op elk gewenst
moment ingaan.
Opzeggen kan tot één maand voor
het einde van de jaargang.
Meer informatie over abonnementen kunt u vinden op http://www.tijdschriftcdv.nl/ 

Wilt u een los nummer bestellen?
Neem dan contact op met de abonnementenadministratie,
tel.: 0522-237555, e-mail: boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl. Een los exemplaar kost € 19,-

Abonneer nu!

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA