01 september 2016

125 jaar oude Encycliek en rede van Kuyper opnieuw uitgegeven

Fractievoorzitters CDA, CU en GroenLinks nemen eerste exemplaren in ontvangst 

Uitgeverij Boom brengt deze zomer de encycliek ‘Rerum Novarum’ van Paus Leo XIII en de openingsrede die Abraham Kuyper tijdens het eerste Christelijk Sociaal Congres hield opnieuw uit, dit keer in één bundel. Dit jaar is het namelijk 125 jaar geleden dat Paus Leo XIII en de gereformeerde voorman de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel arbeiders in die tijd door de snel voortschrijdende industrialisatie moesten werken en leven met hun encycliek en rede sterk bekritiseerden. De fractievoorzitters Buma, Segers en Klaver van de Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks krijgen op donderdagmiddag 1 september de eerste exemplaren uitgereikt tijdens de jubileumeditie van het Christelijk-Sociaal Congres in Doorn. 

Het idee voor een gezamenlijke heruitgave van de encycliek en de rede van Kuyper komt van directeur Rien Fraanje van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. “De Encycliek en de rede vormen het officieuze begin van de christelijk-sociale leer”, vertelt Fraanje. “Daarmee viert de christelijk-sociale leer dit jaar zijn 125ste verjaardag. Dat is een goede gelegenheid om die indertijd baanbrekende teksten van Paus Leo XIII en Kuyper opnieuw onder de aandacht te brengen.” 

De christelijk-sociale beweging heeft volgens Fraanje een grote invloed gehad op de inrichting van sociale markteconomieën in veel Europese samenlevingen. Ook de christendemocratie is sterk door de encycliek en de rede beïnvloed. Fraanje: “De encycliek en de rede vertellen ons het tijdloze verhaal over de verbondenheid tussen en onderlinge afhankelijkheid van mensen. Zij kunnen daarmee werken als tegengif voor de huidige  tijdgeest die juist verdeeldheid predikt. Ook daarom moeten de encycliek en Kuypers rede gelezen blijven worden.” 

Rien Fraanje (redactie), Paus Leo XIII en Abraham Kuyper. De encycliek Rerum Novarum en de rede over de sociale kwestie, Amsterdam: Boom. 144 pagina’s, 19,90.

U kunt het boek hier reserveren of kopen.

Foto: overhandiging van de eerste exemplaren door Rien Fraanje aan de fractievoorzitters Buma, Klaver en Segers. Foto gemaakt door Hans Lebbe.

Fractievoorzitters CDA, CU en GroenLinks nemen eerste exemplaren in ontvangst 

Uitgeverij Boom brengt deze zomer de encycliek ‘Rerum Novarum’ van Paus Leo XIII en de openingsrede die Abraham Kuyper tijdens het eerste Christelijk Sociaal Congres hield opnieuw uit, dit keer in één bundel. Dit jaar is het namelijk 125 jaar geleden dat Paus Leo XIII en de gereformeerde voorman de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel arbeiders in die tijd door de snel voortschrijdende industrialisatie moesten werken en leven met hun encycliek en rede sterk bekritiseerden. De fractievoorzitters Buma, Segers en Klaver van de Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks krijgen op donderdagmiddag 1 september de eerste exemplaren uitgereikt tijdens de jubileumeditie van het Christelijk-Sociaal Congres in Doorn. 

Het idee voor een gezamenlijke heruitgave van de encycliek en de rede van Kuyper komt van directeur Rien Fraanje van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. “De Encycliek en de rede vormen het officieuze begin van de christelijk-sociale leer”, vertelt Fraanje. “Daarmee viert de christelijk-sociale leer dit jaar zijn 125ste verjaardag. Dat is een goede gelegenheid om die indertijd baanbrekende teksten van Paus Leo XIII en Kuyper opnieuw onder de aandacht te brengen.” 

De christelijk-sociale beweging heeft volgens Fraanje een grote invloed gehad op de inrichting van sociale markteconomieën in veel Europese samenlevingen. Ook de christendemocratie is sterk door de encycliek en de rede beïnvloed. Fraanje: “De encycliek en de rede vertellen ons het tijdloze verhaal over de verbondenheid tussen en onderlinge afhankelijkheid van mensen. Zij kunnen daarmee werken als tegengif voor de huidige  tijdgeest die juist verdeeldheid predikt. Ook daarom moeten de encycliek en Kuypers rede gelezen blijven worden.” 

Rien Fraanje (redactie), Paus Leo XIII en Abraham Kuyper. De encycliek Rerum Novarum en de rede over de sociale kwestie, Amsterdam: Boom. 144 pagina’s, 19,90.

U kunt het boek hier reserveren of kopen.

Foto: overhandiging van de eerste exemplaren door Rien Fraanje aan de fractievoorzitters Buma, Klaver en Segers. Foto gemaakt door Hans Lebbe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.