Wytske Postma nr. 19 #stemopeenvrouw

Ik ben Wytske Postma, moeder en twee jaar Kamerlid voor het CDA.

Geboren in Hoorn, in West-Friesland en opgegroeid in Beets. Van een klein dorp verhuisd naar een vinex-wijk in Den Haag.

Als werkende moeder is het lastig om alle ballen in de lucht te houden. De druk om werk te combineren met een goede opvoeding en zorg voor je kinderen is verder toegenomen.

De Coronacrisis heeft het er voor veel gezinnen niet makkelijker op gemaakt. Elkaar minder kunnen zien, de zorg of je ouders niet ziek zouden worden, moeten werken terwijl er tegelijkertijd ook lesgegeven moest worden.

Werkende moeders vertellen mij vaak hoe lastig deze tijd is voor het gezin, en delen de zorgen die zij hebben over het veilig opgroeien en het welzijn van hun kinderen.

Het is belangrijk dat we ook na corona aandacht hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Maar ook de druk op jonge gezinnen verlichten.

Met een toegankelijke en betaalbare kinderopvang, meer betaald verlof na de bevalling, een ruimere aanspraak op het ouderschapsverlof en een betere ondersteuning voor mantelzorgers. Terugkeer van de basisbeurs. Thuiswerken in CAO’s opnemen zodat werk en gezinsleven beter samen gaan. Betaalbare (gezins)woningen.

Naast die veilige omgeving voor gezinnen zet ik mij ook in voor een veiliger verkeer. Er gebeuren nog veel te veel onnodige ongelukken. Daarom pleit ik ervoor dat we meer rekening met elkaar gaan houden, en asociaal gedrag niet wordt getolereerd.

Wist je dat Wytske

  • Acht jaar werkervaring heeft bij de ANWB. Daar zette zij zich in voor een betere verkeersveiligheid, betaalbare (auto)mobiliteit en minder files

Wytske's paspoort

  • Geboren in Beets, Noord-Holland
  • Woont in vinexwijk Ypenburg samen met haar twee kinderen
  • Studeerde International Business in Maastricht
  • Woordvoerder op de volgende terreinen: Infrastrucruur & Waterstaat (Infrastructuur (wegen, verkeersveiligheid, MIRT*, CBR, scheepvaart), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kinderopvang) en Grote-stedenbeleid

* Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.