De maatschappij verandert snel en is complexer geworden. Tegelijkertijd zien we graag dat de omstandigheden waarin we onze kinderen willen zien opgroeien hetzelfde blijven. Zoals een veilig en fijn thuis en goede scholen. In een omgeving waarin we voor elkaar zorgen. In de Tweede Kamer wil ik me daarvoor inzetten. Ervoor zorgen dat ieder gezin in deze snel veranderende wereld mee kan komen. En dat elk kind daarin een fijne basis krijgt.

Goede en betaalbare kinderopvang, steun voor mantelzorgers, ruimere mogelijkheden voor zwangerschapsverlof voor vaders, meer betaalbare (huur)woningen. Allemaal zaken dicht bij huis die zo belangrijk zijn om gezinnen goed te laten functioneren. En daarmee de samenleving als geheel. Daar maak ik me sterk voor!

#stemopeenvrouw

Wist je dat Wytske

  • Acht jaar werkervaring heeft bij de ANWB. Daar zette zij zich in voor een betere verkeersveiligheid, betaalbare (auto)mobiliteit en minder files

Wytske's paspoort

  • Geboren in Beets, Noord-Holland
  • Woont in vinexwijk Ypenburg samen met haar twee kinderen
  • Studeerde International Business in Maastricht
  • Woordvoerder op de volgende terreinen: Infrastrucruur & Waterstaat (Infrastructuur (wegen, verkeersveiligheid, MIRT*, CBR, scheepvaart), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kinderopvang) en Grote-stedenbeleid

* Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.