09 december 2020

Wytske in het AD over geluidsschermen A4/A13/A12

Lees hier het artikel uit het AD:

CDA steunt pleidooi voor extra geluidsschermen langs snelweg

Wytske Postma, Tweede Kamerlid voor het CDA uit Den Haag, heeft de minister van Verkeer gevraagd om geluidswerende maatregelen te nemen langs de snelwegen in Den Haag. Fractievoorzitters van haar partij in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg én van de provincie Zuid-Holland willen dat ook.  

Tekst: Maaike Kraaijeveld 09-12-20, 08:11


Postma is het eens met de zorgen van omwonenden dat de A4, A13 en A12 bij Den Haag, Delft Noord, Rijswijk en Voorburg steeds drukker zijn geworden. Drukker dan oorspronkelijk was berekend. Door de verschillende uitbreidingsplannen, zoals de ontwikkeling van de Binckhorst als woonwijk, neemt het verkeer alleen maar toe. ,,Bewoners maken zich zorgen over de toename van de geluidshinder”, aldus Postma in haar motie die ze maandag indiende tijdens het debat over het zogenoemde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 


,,De A4/A13/A12 staat in de top van de filelijst”, zegt Postma, om te onderstrepen dat het CDA wil dat er opnieuw gekeken wordt naar de geluidsbelasting die deze snelwegen geven.

Lokale CDA’ers boden haar in juli een petitie aan, waarin de partijgenoten aandrongen op onder meer geluidsschermen. Postma, woordvoerder infrastructuur van hun ‘eigen’ CDA, zei zich er sterk voor te zullen maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.