21 augustus 2016

CDAV Zeeland in oprichting

Zaterdag 16 april jl. was er een eerste bijeenkomst van Zeeuwse CDA vrouwen in Kloetinge. Doel was de meningen te peilen of er draagvlak is een afdeling CDAV nieuw leven in te blazen. Het was een inspirerende en positieve dag!

Als we ons realiseren dat het in 2018 100 jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen en nu nog maar 25 % van de raadsleden vrouw is, dan is er nog een wereld te winnen.

Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA landelijk en Josine Westerbeek, voorzitter landelijk CDAV, waren onze gasten. Zij hebben een warm pleidooi gehouden voor het opzetten van een Zeeuwse afdeling.

Verscheidenheid maakt het verschil!
Een brede vertegenwoordig vanuit de samenleving vraagt om een evenredige verdeling van man - vrouw, jong – oud en opleidingsniveau. Vanuit diversiteit heeft het politiek vrouwenoverleg dus nog steeds bestaansrecht.  Om diversiteit te realiseren is het van belang dat vrouwen van zich laten horen door zelf een actieve politieke bijdrage te leveren. Vrouwen blijken in beginsel perfectionistisch zijn waardoor zij zich onvoldoende gekwalificeerd vinden om een politieke bijdrage te kunnen leveren.

Ruth Peetoom ziet het vragen van vrouwen voor een functie als een krachtig middel om vrouwen bij de politiek te betrekken. Luisteren hoe een ieder een bijdrage kan leveren om iets te kunnen betekenen voor het vrouwenberaad.  Het politiek vouwenberaad is een middel verbindingen tot  stand te brengen.

Zo bleek onder aanwezige vrouwen een diversiteit aan talenten aanwezig is.  Volgens Josine Westerbeek is belangrijk om  ieders kennis en kunde te delen zodat vrouwen zich meer bewust worden van hun eigen kracht. Bewustwording van de eigen kracht en het opbouwen van netwerken stelt vrouwen in de gelegenheid om hun weg te banen in de politiek.

Aan de hand van stellingen hebben  we met elkaar gediscussieerd over het belang van extra aandacht voor de vrouw in de politiek. Een aantal opvallende uitspraken wil ik met u delen:

·         Mobiliseer vrouwen op inhoud en talent: kijk om je heen.
·         Zeeuwse snuffelstage voor vrouwen met politieke interesse.
·         Koester de kracht en de diversiteit onder de CDA vrouwen in heel Zeeland.
·         Zet in op nieuwe aanwas door het opzetten van een 30-ers groep.
·         Vraag vrouwen voor een afgebakende klus.
·         Leden activeren in de afdelingen om een kweekvijver te creëren.
·         Vorm een intervisiegroepje als ondersteuning.
·         Houd vrouwen erbij op inhoud.

Zoals blijkt uit bovenstaande opmerkingen is er genoeg te doen voor vrouwen in de politiek.  Afgelopen zaterdag hebben we weer gezien dat er zoveel kennis en kunde is onder vrouwen. Laten we daar gebruik van maken.

De conclusie van de ochtend was: 

Een Zeeuwse afdeling CDAV is gewenst en geeft meerwaarde aan de Christen Democratische politiek. We gaan hier dan ook enthousiast mee verder. En houden u op de hoogte.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, mail ons.

Krijnie Hoek, namens de werkgroep CDAV Zeeland in oprichting

Krijnie Hoek                                krijniehoek@cdamiddelburg.nl
Marleen van Kooten                     info@krachtinzicht.nl
Carla Hoogerland                         hoogerland.cda@zeelandnet.nl
Suzanne van Avermaete               avermaete@zeelandnet.nl
Ank Muller                                   ankmullercda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.