06 mei 2019

Vacature CDAV Bestuur Landelijk: voorzitter, AB en secretaris gezocht!

Maandag 6 mei - MIDDELBURG - Zeeuwse CDAV'ers opgelet! Er zijn drie vacatures online gezet door het landelijke bestuur. Lees snel verder!

Over CDA Vrouwen

Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie en de politieke participatie vanvrouwen in Nederland. Het CDAV heeft ook een werkgroep Internationaal die een bijdrage wiltleveren aan de verbetering van de positie van vrouwen in Europa en daarbuiten. Dit doen wijdirect en indirect, zichtbaar en achter de schermen binnen en buiten het CDA. Binnen het CDA,is het CDAV met ruim 2300 leden, een zelfstandige gelieerde organisatie met een landelijk(provinciaal) netwerk. Het CDAV is een organisatie in beweging.Het landelijk bestuur van het CDAV bestaat momenteel uit 6 bestuursleden waaronder devoorzitter, vice-voorzitter/bestuurslid, penningmeester, secretaris, bestuurslid internationaal eneen algemeen bestuurslid. Voor onze leden en geïnteresseerden organiseren wij onder anderenieuwjaarsbijeenkomsten, ledendagen, loopbaandagen, netwerkbijeenkomsten, Women Talkbijeenkomsten etc. Ook zetten we in op het actief meedenken van onze leden op inhoudelijke thema’s.

Onze huidige voorzitter, Josine Westerbeek-Huitink, gaat na 6 jaar voorzitterschap haar tijdanders indelen, en ook Elma Petter, vice voorzitter/bestuurslid HRM, heeft er voor gekozen omna 15 jaren te stoppen met haar functie en het stokje over te dragen.Het CDAV is op zoek naar:a. een Voorzitter,b. een bestuurslid en secretaris (gezien de taken enontwikkelingen die op ons afkomen)

Vacature: Voorzitter

Wij zoeken een aansprekende vrouw die op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding kangeven aan de CDAV-organisatie. Wij nodigen een ieder uit die zich herkend in onderstaandprofiel en geïnteresseerd is in het takenpakket dat bij deze functie hoort, om te reageren opdeze vacature.De taken van de voorzitter van het CDAV zijn het leiden van de CDAV organisatie, hetvoorzitten van de bestuursvergaderingen van het CDAV (ongeveer 6 tot 8 keer per jaar) en 2keer per jaar voorzitten van het Netwerk Provinciale Vertegenwoordiging. Verder is de voorzitterhet boegbeeld van het CDAV en vertegenwoordigt de voorzitter het CDAV binnen en buiten departij:

 • Het CDAV en haar uitgangspunten vertegenwoordigen in Partijbestuur (ongeveer 6 vergaderingen en 2 heiweekenden per jaar), onderhouden van contacten met en deelnemen aan werkgroepen van het Partijbestuur, formele en informele contactmomenten met de Partijvoorzitter (in ieder geval 2 keer per jaar), bezoeken van bijeenkomsten van CDAV in de provincies;
 • Deelnemen aan het Politiek Vrouwen Overleg, Expertmeetings, vertegenwoordigen van het CDAV bij externe bijeenkomsten zoals die van Atria, Pro Demos, Vrouwenalliantie, Prinsessendag etc.

Gezien de aard van de functie zoeken wij een voorzitter die:

 • Een aansprekende en toegankelijke persoonlijkheid heeft met verbindende kwaliteiten voor de verschillende generaties vrouwen en de verschillende onderdelen binnen het CDA;
 • Flexibel en creatief is, en kan omgaan met tegenslagen. Doorzettingsvermogen is een kernkwaliteit;
 • Maar bovenal een teamspeler is: We doen het samen!
 • Op bestuurlijk en politiek niveau bezit de kandidaat voorzitter bestuurlijke deskundigheid, is zij daadkrachtig en slagvaardig en heeft zij een visie op vraagstukken vanuit het perspectief van het CDAV. Een belangrijke competentie is tevens dat de voorzitter in staat is om een netwerk op te bouwen en te onderhouden vanuit een brede politieke belangstelling;
 • Vanzelfsprekend is de voorzitter in staat om het CDA gedachtengoed naar voren te brengen buiten de partij.

Vacatures: Bestuurslid / Secretaris CDAV

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe enthousiaste bestuursleden die meebeslissen over deCDAV-organisatie. Een bestuurslid als vervanging vanwege het vertrek van Elma Petter en hetandere bestuurslid als uitbreiding. Vanwege een herverdeling van taken, zal een van de nieuwebestuursleden de functie van secretaris op zich nemen. Wij nodigen een ieder uit die zichherkend in onderstaand profiel en geïnteresseerd is in het takenpakket dat bij deze functiehoort, om te reageren op functie van bestuurslid CDAV / Secretaris CDAV.De secretaris wordt in functie benoemd, de overige portefeuilleverdeling gebeurt in overleg metde andere bestuursleden.Van een bestuurslid en van de secretaris vragen wij:

 • Een visie op politieke vraagstukken vanuit CDAV-perspectief;
 • Bestuurlijke daadkracht, slagvaardigheid en netwerkvaardigheid;
 • Een actieve en open houding hebben om zowel binnen als buiten de partij het gezicht van het CDAV vorm te geven

Specifieke taken voor de secretaris zijn o.a.:

 • Administratieve organisatie bestuurs- en NPV vergaderingen: agenda, uitnodigingen, locatie, notulen;
 • Contact met CDA-ledendesk over inschrijvingen en uitschrijvingen leden
 • Email beheer
 • Organisatorisch regelen van landelijke bijeenkomsten: locatie, uitnodigingen,
 • aanmeldingen

Wij bieden:

De functie van voorzitter is een vrijwillige functie. De ervaring leert dat de voorzitter gemiddeld12 uur per week bezig is met het CDAV voor in principe een termijn van 4 jaar.Ook de bestuursfunctie en de functie van secretaris zijn vrijwillige functies. De algemenebestuursfunctie vraagt een beschikbaarheid van minimaal 4 uur per week, de functie vansecretaris vraagt minimaal 6 uur per week, aangegaan voor in principe een termijn (4 jaar).Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten in het kader van de functie vergoed.Als bestuurslid, secretaris en voorzitter van het CDAV wordt ervaring opgedaan binnen deCDA-organisatie en het politieke (vrouwen) spectrum daarbuiten. Ook internationaal liggen ercontacten. Daarnaast wordt samengewerkt met enthousiaste collega bestuursleden die met zijnallen gaan voor de goede zaak!

Geïnteresseerd?

Wij nodigen kandidaten van harte uit om hun belangstelling voor een van deze functies kenbaarte maken door een brief met CV te sturen naar cdav@cda.nl. Reageren kan tot uiterlijk 10 mei2019. De gesprekken vinden plaats in de week van 14 t/m 16 mei 2019 aan het einde van dedag/begin van de avond. Een onderdeel van de procedure voor de functie van Voorzitter is datzij een presentatie/pitch dient te houden.De Voorzitter, Secretaris en bestuurslid worden benoemd door de ALV op 22 juni aanstaande.Als bestuur willen wij een afspiegeling zijn van vrouwen van alle leeftijden. Vanwege desamenstelling van het huidige bestuur en de ontwikkelingen binnen de maatschappij willen wij vooral ook vrouwen jonger dan 45 jaar verzoeken te reageren.

Meer informatie over de functie van Voorzitter kan verkregen worden bij Josine Westerbeek(voorzitter). Zij is bereikbaar op nummer 0615 091179 of per mailj.westerbeek.cdav@outlook.com.Informatie over de functies van bestuurslid, secretaris of het CDAV of over de procedure is teverkrijgen bij Corien van der Weegen (bestuurslid) op nummer 0614 476670 of per mailc.vanderweegen@gmail.com.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.