22 december 2021

Even voorstellen.... kandidaat 7 - Nick Boogert

Leeftijd: 39 jaar
Woont in 's-Heer Abtskerke
(Rechts op de foto)

De komende vier jaar zou ik me in willen zetten voor:
* participatie van omwonenden bij ontwikkelingen in de eigen woonomgeving.
* goede landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.
* combineren van natuur en landbouw (natuurinclusieve landbouw).
* behoud van unieke kwaliteiten van het Borselse landschap.
* kleinschalige woningbouw mogelijk op alle Borselse dorpen, mogelijk in alternatieve woonvormen.
* stimuleren van verduurzaming in de openbare ruimte (oplaadvoorzieningen, waterdoorlatende verharding, etc.)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.