17 december 2021

Even voorstellen.... kandidaat 2 - Niels Kampstra

Leeftijd: 29 jaar
Woonplaats: Heinkenszand

De komende 4 jaar wil ik me net als de afgelopen 4 jaar blijven inzetten voor woningbouw voor alle doelgroepen in alle kernen van onze gemeente. Starters hebben daarbij wel extra aandacht bij mij.
Daarnaast moet bouwen in onze gemeente eenvoudiger worden en moeten regels en toetsingskaders, zoals welstand, duidelijker worden.
De komende 4 jaar ga ik er dan ook voor om het welstandsbeleid eenvoudiger te maken.
Ook ga ik mijn best doen om iedereen de komende 4 jaar naar zijn/haar kunnen mee te laten doen in de energietransitie en klimaatadaptatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.