06 oktober 2022

Motie verhoging bedrag starterslening

Gisteren hebben wij een motie ingediend voor het verruimen van de starterslening!
Starters verdienen een betere kans op de woningmarkt, daar doen we graag alles aan!
De motie is unaniem aangenomen. 

KLIK HIER om de motie te lezen.

Bijdrage tijdens de raadsvergadering bij motie vreemd aan de orde van de dag over starterslening:
Twee weken geleden tijdens de inforaad over woningbouw in Borsele noemde de wethouder de maximale aankoopwaarde van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening. Dit bedrag van 190.000 euro is in de huidige tijd erg laag. Het raadplegen van funda leerde mij dat er slechts één woning in de gemeente te koop staat onder dit bedrag. Naar aanleiding hiervan ben ik wat verder gaan kijken en kwam ik tot de conclusie dat we als Borsele één van de laagste aankoopwaardes van Zeeland hanteren. Alleen al op de Bevelanden zijn er 3 andere gemeentes die ruimtere voorwaarden aanhouden. Zo hanteren Kapelle en Noord Beveland een maximum aankoopbedrag van 250.000 euro.

Een verruiming voor Borsele naar een verglijkbaar bedrag lijkt ons dan ook reëel en beter aansluiten bij de huidige woningmarkt. Daarnaast zien we dat er in Kapelle ruimte is voor een extra lening in het kader van verduurzamingsmaatregelen. Dit kan voor starters en gelet op de huidige energieprijzen ook zeer interessant zijn. Daarom zouden wij graag zien dat starters naast de starterslening extra kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.