Bijdrage bij motie vreemd aan de orde van de dag over energietoeslag - Margriet Koeleman
De energielasten stijgen steeds verder. Steeds meer mensen kunnen die lasten niet meer opbrengen. 
Ook inwoners met een middeninkomen zien zich nu al gedwongen te bezuinigen op boodschappen, op uitgaven voor kinderen, zoals schoolbenodigdheden en sportclubs, meer kinderen gaan in 
armoede opgroeien. En meer inwoners zullen schulden gaan maken om van de winter niet in de kou te zitten. 
Er is nu een richtlijn van het Rijk dat inwoners met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum in aanmerking komen voor een energietoeslag. Inwoners met een inkomen net daarboven komen nu 
door de steeds hogere energielasten ook in de knel. Het CDA vindt dat wij als gemeente solidair moeten zijn met deze inwoners. Onze mensen niet in de kou laten staan – letterlijk en figuurlijk. En dat wij net als een aantal andere gemeenten de inkomensgrens voor toekenning van de energietoeslag moeten verruimen van 120 naar 130%. 
Gemeente Goes heeft in juli daarvoor een motie aangenomen. Het zou mooi zijn als ook andere Bevelandse gemeenten daarin volgen.
Inmiddels werkt het Rijk en de EU aan noodhulpmaatregelen. Hoe die er precies uit gaan zien is nu nog niet bekend. Het zou voor de winter geregeld moeten zijn. Maar daar hebben de mensen die nu 
op dit moment in de knel zitten niets aan. Die hebben zo snel mogelijk steun nodig.
Wij dienen daarvoor een motie in.

KLIK HIER om de motie te lezen.

Agendapunt 8 inzake GGD Zeeland - Margriet Koeleman
De jaarstukken 2021 geven een goed inzicht in het reilen en zeilen van de GGD, de behaalde resultaten en de knelpunten van het afgelopen jaar. 
Het financieel resultaat over 2021 is beter dan dat over 2020. De cijfers zijn helaas nog steeds negatief, maar met - 3,7 miljoen euro beter dan de - 6,2 miljoen euro van het jaar 
daarvoor. Dat zou een goede ontwikkeling kunnen zijn, maar helaas, als we naar de onderliggende redenen kijken dan is het dat niet. Personeelstekorten, openstaande 
vacatures, en dure inhuur maken dat de kwaliteit van de jeugdzorg onder druk staat. De accountant geeft ook over 2021 nog geen goedkeurende verklaring af, maar het gaat in de 
goede richting, want het aantal onzekerheden waarop de oordeelsonthouding is gebaseerd is wel 50 % minder. 
De GGD werkt aan verbeteringen, maar kan dat niet alleen. De GGD is daarbij met handen en voeten gebonden aan Rijk en gemeenten. Dat hebben we ook al eerder van de GGD 
gehoord. Volgende week spreken we over de begroting van de GGD. Omroep Zeeland heeft al bericht dat er meer geld nodig is. We horen dan graag meer over de financiële - en 
inhoudelijke plannen van de GGD om meer toekomstbestendig te worden. Met deze opmerkingen zijn wij akkoord met het voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.