21 maart 2022

Afscheidsbericht raadslid Izaäk Melse: “Blijf trouw aan je wortels en ga voor samen verder in Goes”!

Maandag 21 maart - GOES - Zoals jullie wellicht gezien of gehoord hebben stop ik als Gemeenteraadslid voor ons CDA in Goes. We hebben genoeg nieuw talent en verjonging om verder te gaan en het CDA geluid in Goes te laten klinken. Vanaf 2010 ben ik bij de Goese Raad betrokken geweest; eerst 4 jaar als Steunfractielid en daarna 8 jaar als Raadslid.

In een fijne (humorvolle) fractieomgeving kon ik mij inzetten voor Goes en zijn inwoners. Veel is er in die jaren tot stand gekomen, zoals nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en  veel nieuwe infrastructuur. Ook de dorpen zijn hierbij niet vergeten. Op sociaal gebied is er veel veranderd en is er veel op het bord van de Gemeenten terecht gekomen. Dit zorgt voor een enorme cultuuromslag voor wat betreft de aanpak tot op de dag van vandaag en zal nog de nodige “fine tuning” behoeven. Er staan vergevorderde plannen voor de Binnenstad en de Recreatiezone Wolphaartsdijk in de steigers.

Dit alles maakt het gemeenteraadswerk interessant, maar soms ook gecompliceerd. Het is utopisch te denken dat je alle inwoners tevreden kunt stellen; het gaat immers om het algemeen belang.

Iemand zoals ik, afkomstig uit het bedrijfsleven, moest wennen aan de soms lange (ambtelijke) procedures die gevolgd moeten worden. Ook is in de loop der jaren het tijdsbeslag voor het raadswerk toegenomen, wat een gevolg is van meer vergaderen en de digitalisering waardoor veel stukken met een druk op de knop voor de Raadsleden beschikbaar zijn. Ook de grote stroom info uit landelijke instanties en verenigingen wordt er ook niet minder op. Dit alles zou wellicht een “tandje minder” kunnen. Kortom als je geen raad weet met je vrije tijd; word dan Raadslid, ha ha!

Al met al was het de moeite waard om me al die jaren mede in te zetten voor het besturen van onze Gemeente vanuit het Christelijk geïnspireerde CDA gedachtegoed. Voor de nieuwe Fractie en de Wethouder die we hopelijk weer mogen leveren is mijn wens: “Blijf trouw aan je wortels en ga voor  “samen verder” in Goes”!

Met dank aan iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Foto @Gemeente Goes / Marieke Lodder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.