11 juni 2021

Asielopvang Goes: "Werken aan perspectief en integratie in de samenleving."

Donderdag 10 juni - STADSKANTOOR GOES - Fractievoorzitter Frans van der Knaap heeft gedurende de raadscommissie van donderdag 10 juni gesproken over de asielopvang in Goes. Goes biedt duurzame opvang voor 150 tot 300 asielzoekers aan voor 15 jaar. Goes heeft een reputatie als het gaat om de opvang van asielzoekers. Het asielzoekerscentrum is jarenlang door verschillende doelgroepen gebruikt. De problemen die zich daar hebben voorgedaan waren in het algemeen te overzien. Ook heeft Goes succesvol aan noodopvang in de Zeelandhallen meegewerkt. Ook hiervan kunnen we vaststellen dat dit zonder grote problemen is verlopen.

Het CDA is van mening dat we op moeten komen voor de mensen in onze samenleving die hulp en steun nodig hebben. Asielzoekers behoren zeker tot deze doelgroep. Het is naar de mening van het CDA onze plicht om deze naasten te helpen. Wel is het belangrijk om voor een succesvolle opvang een aantal aanvullende voorwaarden te scheppen. De opvanglocatie moet op een geschikte plek worden geplaatst en de omwonenden moeten goed worden betrokken bij de huisvesting. Voor de asielzoekers zelf moet ook nadrukkelijk gewerkt worden aan een perspectief en voorbereiding op integratie in onze samenleving.

Voor alle Goese inwoners geldt dat we moeten zorgdragen voor een zorgvuldige communicatie. Onze inwoners moeten weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt gevraagd. Ook moet er altijd ondersteuning zijn als inwoners problemen signaleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.