28 mei 2021

Beantwoording vragen door college over de rookvrije generatie

Vrijdag 28 mei - GOES - Enige tijd geleden werd ik door mijn kleinzonen Seb en Abel attent gemaakt op het roken op de skatebanen in Goes. “Het stinkt heel erg, opa,” zeiden ze. En ze vroegen mij om daar wat tegen te doen. Samen met Suzanne van Avermaete heb ik daarover Artikel 40 RVO vragen aan het college gesteld. Daarover is een artikel geplaatst in de PZC van 26 maart.

Inmiddels heeft het college daarop geantwoord en aangegeven dat er sprake is van een ongewenste situatie in het kader van de doelstelling van een rookvrije generatie. Het college is van mening dat kinderen van alle leeftijden niet in aanraking moeten komen met roken en dat skateparken behoren tot de categorie speeltuinen die rookvrij dienen te zijn.

Om dit te bereiken wil men het gesprek aangaan met de gebruikers van de skateparken in Goes om te komen tot bewustwording en gedragverandering. Daarbij is de boodschap: het rookvrij laten spelen van kinderen, en goed voorbeeld doet goed volgen.

Daarvoor is een goede communicatie en het creëren van draagvlak van groot belang. Het uitdelen van bekeuringen is niet mogelijk. Een rookvrije zone gaat uit van zelfdiscipline. We vertrouwen erop dat deze oproep het bewustwordingsproces stimuleert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.