03 maart 2020

Bekendmaking kandidaat wethouder CDA Goes: Joost de Goffau

Dinsdag 3 maart 2020 - STADSKANTOOR GOES - CDA Goes-lid Joost de Goffau wordt voorgedragen als kandidaat wethouder voor de gemeente Goes.

Beste Leden Goes-CDA,

Op 3 februari j.l. werd bekend dat onze wethouder Derk Alssema benoemd zal worden totburgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. Als bestuur en fractie feliciteren we Derk vanharte met deze mooie stap in zijn verdere ontwikkeling als bestuurder.Direct daarna is overlegd hoe om te gaan met de ontstane vacature voor wethouder CDAGoes. Er is een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit Marjan Vermaire, Yannick dePotter en Frans van der Knaap. Tevens is er een oproep gedaan aan alle Goese leden omgeschikte kandidaten te noemen of zichzelf kandidaat te stellen. Tijdens desollicitatieprocedure hebben ook kandidaten van buiten Goes belangstelling getoond. Hen ismedegedeeld dat we in eerste instantie proberen de vacature intern in Goes in te vullen.Het doet ons als bestuur en fractie genoegen dat Joost de Goffau onze kandidaat CDA-wethouder is. Joost zal op donderdag 16 april in de raadsvergadering ter benoeming wordenvoorgedragen. In Goes kennen we Joost al heel lang. Op een kleine onderbreking na heeft Joost zijn heleleven in Goes gewoond. In 2011 werd hij lid van het CD(J)A en kort daarna ook fractie-ondersteuner. Op Zeeuws niveau was Joost actief als fractiemedewerker van de CDA-Statenfractie. Tenslotte kennen we Joost uit verschillenden verkiezingscampagnes, o.a. inGoes en als campagneleider voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in2015.De laatste jaren is Joost, politiek gezien, wat meer naar de achtergrond geraakt, om ruimtete maken voor zijn carrière. Hij werkt op dit moment voor Bouwend Nederland. Joost heeftzowel in de politiek als daarbuiten een groot (Zeeuws) netwerk.Als CDA-Goes kennen we een traditie om jonge talentvolle CDA-ers voor te dragen als onzewethouder. Jo-Annes en Derk gingen Joost voor. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Joostzich namens het CDA voor Goes tot een bekwaam wethouder zal ontwikkelen en wensenhem heel veel succes.Namens bestuur en fractieMarjan Vermaire (voorzitter)Frans van der Knaap (fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.