05 september 2019

Bijdrage Patrick Simpelaar "Visie op bewegen"

Donderdag 5 september - GOES - CDA-raadslid Patrick Simpelaar heeft tijdens de raadscommissie "Visie op bewegen" een bijdrage geleverd met vragen aan het college.

Bijdrage Patrick

Over de beweegvisie: een heldere en duidelijke notitie met maatregelen die zeker onze instemming zal gaan krijgen. Graag zouden wij nog twee suggesties willen meegeven aan het college om in de uitwerking van deze visie aandacht hieraan te besteden.

Dat sporten en bewegen een maatschappelijke waarde heeft, dat het gezond en zelfs gelukkig maakt, twijfelt niemand meer over. Wel is steeds de vraag hóe gezond en hóe gelukkig dan? En weegt het op tegen de investering die we ervoor doen? Wat is de maatschappelijke waarde van sport? Ook uitgedrukt in euro’s, is de vraag die hier ook bij hoort.

Is het college ervan op de hoogte dat er rekenmodellen zijn ontwikkeld om deze zogenaamde "Social Return on Investment" ook voor de gemeente Goes in beeld te brengen? 

Daarnaast zijn wij van mening als het gaat om bewegen: een goed voorbeeld doet goed volgen. En dat de ideeën die hier worden gepresenteerd maatschappelijk moeten worden gedragen.
Wij zouden graag de suggestie meegeven om deze visie een gezicht of smoelwerk mee te geven. Wie zijn dan die Goesenaren die vallen binnen de genoemde categorieën die we nu gaan aansporen om te bewegen?
Wat ons betreft mag de visie best ambassadeurs krijgen, of zelfs prominente Goesenaren en die vallen binnen de genoemde categorieën die juist het verhaal vertellen van het grote belang van sport en bewegen. Is het college bereid om een aantal Goesenaren te zoeken die dit belangrijke verhaal willen vertellen en uitdragen?

Twee toezeggingen van de wethouder

De wethouder heeft aangegeven dat hij voor de debatraad, waarin dit stuk wordt vastgesteld, gaat studeren op het begrip Social Return on Investment en of deze modellen te gebruiken zijn in Goes.

Op de vraag of het college wil gaan werken met Sport ambassadeurs heeft de wethouder aangegeven dat ze dat wil en dat ze dit zelfs wil gaan intensiveren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.