04 november 2019

Bijdrage van Yannick de Potter over milieu: "Zet vol in op groen!"

Donderdag 7 november - GOES - Raadslid Yannick de Potter leverde een bijdrage over milieu. Lees de bijdrage hieronder.

Goes gaat de uitdagingen op milieu-gebied aan. Dit jaar is de nieuwe afvalverzamelingsmethode DIFTAR van start gegaan met als doel minder restafval. De eerste resultaten zijn hoopgevend: De inzamelingspunten voor plastic en drankkarton lopen soms letterlijk over en de kilo’s restafval per inwoner nemen af.

Zwerfafval en het dumpen van afval is een belangrijk speerpunt. Voorkomen en handhaven zijn de uitgangspunten waar volgens het CDA op kan worden gestuurd. Het CDA vindt het belangrijk dat de mensen bewust zijn van hun afvalstromen. Zelf scheiden, zoals met DIFTAR, draagt bij aan die bewustwording, beter dan nascheiden. De ontwikkelingen rond nascheiden en omgekeerd inzamelen blijven wij volgen. Wij kijken uit naar de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek DIFTAR.

Het CDA is overtuigd dat klimaatadaptatie noodzakelijk is. Maatregelen om hitte, droogte en zware neerslag op te vangen hebben zeer positieve effecten op de leefomgeving door bijvoorbeeld minder ondergelopen straten.

De belangrijkste boodschap van het CDA is dan ook: Zet vol in op groen en dan met name meer bomen, probeer het kappen van bomen te vermijden. Meer bomen is de meest effectieve manier om hitte op te vangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.