21 april 2022

CDA dient amendement wonen mede in

Donderdag 19 april - STADSKANTOOR - Vanavond vergadert de raad over diverse agendapunten: o.a. de RUD, wonen en onderzoek naar het Ronda Gosaplein. Bij het agendapunt wonen heeft het CDA - samen met NG, SGP/CU, PvdA/GL en Partij voor Goes een amendement ingediend. Het amendement had als doel het verruimen van de "spelregels" rondom de starterslening. Volgens de partijen zou de starterslening ook bij nieuwbouwwoningen toepasbaar moeten zijn vanwege het geringe aanbod. Het amendement is aangenomen. 

Over de starterslening

Door Yannick de Potter

Dat de starterslening verhoogd moet worden is voor de cda fractie een duidelijke zaak. Tegelijkertijd hebben wij wel onze twijfels over de mate waarin de regeling verhoogd wordt. Van 190.000 naar boven de 300.000. Kunnen we dan nog wel spreken over een starterswoning. Want bij een hypotheek van 3 ton hoort een netto maandlast bij 1100euro! Zijn dit lasten voor een starterswoning?

De huidige situatie op de huizenmarkt wordt omschreven als gekte. Is het dan als gemeente verstandig we dan als gemeente in een abonormale markt het mogelijk gaan maken dat huishoudens nog meer kunnen lenen. 

Wij zien ook het nut van sturende Maatregelen zoal zelfbewoningsplicht, voorrang voor eigen inwoners wat inwoners misschien effectiever kan helpen dan extra geld te laten lenen. Hoe denkt de wethouder hierover? 

En ook een meer integrale benadering van het ontwikkel,ontwerp en bouwproces waarbij kennis kunde en belangen van gemeente ontwikkelaars en bouwers samenkomen
- reductie bouwkosten
- Kavels van beperkte omvang aanbieden
- Sociaal prijsbeleid voor gronduitgifte sociale koopwoningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.