19 oktober 2020

CDA Goes over het i-criterium: "Eerst aanpassing fysieke omgeving en onderzoek."

Maandag 19 Oktober - GOES - Door raadslid Patrick Simpelaar: Afgelopen donderdag 15 oktober werd er in de gemeenteraad gesproken over de overlast in het Koepoort-gebied, mede veroorzaakt door de straathandel in drugs. Op basis van de conclusies uit het rapport heeft het college aan de raad voorgesteld om de fysieke omgeving aan te passen, cameras te plaatsen en de handhaving te intensiveren. Hier zijn wij als CDA voorstander van, zeker omdat de handhaving zich in het verleden ook juist heeft bewezen, zo is 1 van de conclusies uit het rapport. Het college heeft daarnaast ook duidelijk aangeven dat het eerst wil kijken naar wat deze set aan maatregelen oplevert voor het Koepoort-gebied. Als blijkt dat de maatregelen niet genoeg zijn, dan wil het college pas verder nadenken over andere maatregelen, zoals het afschaffen van het I-criterium (ingezetene criterium).

In aanloop naar deze vergadering heeft de coffeeshop uit het Koepoort-gebied alle politieke partijen van onze gemeenteraad bezocht. Volgens de coffeeshop en de meeste oppositiepartijen (zo bleek afgelopen donderdag) ligt de oplossing voor de overlast in het gebied vooral in het afschaffen van het I-criterium en het verhogen van de maximale verkoop van 3 gram naar 5 gram per keer. Door het afschaffen van het I-criterium kunnen buitenlanders ook drugs kopen in Goes en zijn zij niet afhankelijk van straathandel.Door het verhogen van de maximale verkoop van 3 naar 5 gram per keer zou de parkeeroverlast verminderen. Wellicht goed bedoeld van de opposite-partijen als het gaat om het tegen gaan van overlast, maar door het wegnemen van deze drempels wordt het wel makkelijker gemaakt om aan drugs te komen in Goes. Daar zijn wij als CDA tegen.

Wat in de uiteindelijke raadsdiscussie duidelijk is geworden is dat er ten aanzien van deze voorgestelde maatregelen geen bewijs is te vinden of deze zouden helpen voor het drugsprobleem rondom de Koepoort en/of de algehele drugsproblematiek in Goes. Het onderzoek wat in het kader van de overlast is gehouden in het gebied geeft hier geen antwoord op. De voorgestelde maatregelen zijn dus vooralsnog niet meer dan stellingen, die zijn gebaseerd op aannames uit andere gemeenten en waar dus ook geen onderzoek naar de specifieke situatie binnen Goes aan ten grondslag ligt. Overigens begrijpen wij dat de shop natuurlijk voorstander is van een pilot van een jaar: we vragen de kalkoen tenslotte ook niet wat hij wil eten voor kerstmis.

Het CDA is van mening dat wij onze inwoners en metname de jongeren, maar ook de mensen die onze gemeente bezoeken, dienen te beschermen voor overlast en verslavende middelen in zijn algemeenheid, zoals we dat steeds meer doen in Nederland en specifiek ook in Goes


Het CDA is in tegenstelling tot de meeste oppositie-partijen voorstander van gedegen onderzoek naar de algehele en specifieke drugsproblematiek in de gemeente Goes. Gelukkig heeft de gemeenteraad onder aanvoering van vier partijen (CDA, SGP/CU, VVD en PvG) wel beslist dat er een dergelijk onderzoek moet komen. Het is wat ons betreft veel beter om eerst in beeld te brengen wat precies het probleem is en hiervoor de juiste maatregelen te treffen. Dit voordat er tot zulke vergaande maatregelen wordt beslist en daarmee drempels om aan drugs te komen, worden weggenomen. 

De afgelopen jaren hebben we als CDA samen met de andere partijen rookvrije zones ingesteld (recentelijk in het Hollandse Hoeve gebied) om roken te ontmoedigen, en heffen we enorme soms pijnlijke boetes bij horecabedrijven en zelfs sportverenigingen om het gebruik van alcohol door jongeren tegen te gaan. We werpen drempels op ter bescherming van onze inwoners en met name jongeren tegen verslavende middelen zoals alcohol, roken, gokken en drugs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.