21 december 2020

CDA Goes roept op: luid de kerkklok met Nieuwjaar!

Maandag 21 december - GOES - CDA Goes heeft samen met de SGP/CU een oproep gedaan aan de kerken in de gemeente. De oproep bestond uit een verzoek om de kerkklokken te luiden om 00:00 bij Nieuwjaar, zodat er toch met een knal het nieuwe jaar ingeluid kan worden. Het verzoek aan de kerkbesturen:

Geachte leden van het kerkbestuur,


2020 was een bijzonder jaar. De corona-maatregelen hebben bijzonder veel impact gehad op de inwoners van onze mooie gemeente en daarbuiten. Ook binnen de kerken zijn de maatregelen niet onopgemerkt gebleven. De invulling van de erediensten was en is anders dan we gewoon waren. Eén van de maatregelen die in Den Haag zijn genomen, is dat er tijdens de komende jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Hierdoor zal de stilte rond middernacht nadrukkelijker zijn dan ooit tevoren. Tijdens de afgelopen vergadering van de gemeenteraad heeft de SGP-ChristenUnie het college opgeroepen aan de kerken te vragen juist dit moment te benutten om de klok te luiden als teken van hoop en verbinding. Hoop voor het nieuwe jaar, hoop voor de toekomst en verbinding van de Goese gemeenschap. Het college zag hier helaas geen taak voor zichzelf weggelegd. Daarom doen we u dit verzoek als fractie van de SGP-ChristenUnie en het CDA . We hopen dat u wilt meewerken aan dit initiatief. Als u dit doet, stellen we het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. We wensen en bidden u als fracties Gods zegen toe bij het werk wat u doet.


Hoogachtend, 


Namens de fractie SGP-ChristenUnie,
Johnny Lukasse

Namens de fractie CDA
Frans van der Knaap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.