07 mei 2020

CDA Goes stelt schriftelijke vragen over corona-aanpassingen horeca en binnenstad

Donderdag 7 mei - GOES - Raadslid Yannick de Potter en steunfractielid Easther Houmes hebben vragen gesteld over mogelijkheden van extra binnen- en buitenruimte voor de horeca en het waarborgen van de 1,5 meter in de winkelstraten in Goes. 

 

De corona-crisis raakt de binnenstad en horeca in Goes hard. Cafés en restaurants zijn sinds 15 maart dicht en het hanteren van de 1,5 meter zal een uitdaging worden in de binnenstad. Nu het kabinet heeft besloten dat de horeca per 1 juni weer beperkt open mag en diverse winkels in de binnenstad ook heropenen, is het verstandig om hier als overheid goed op te acteren.

 

Extra binnen- en buitenruimte horeca

In andere steden zoals Deventer[1], Amsterdam[2] en de provincie Limburg[3] wordt verruiming van de terrassen geopperd zodra de deuren weer open mogen, in samenwerking tussen de Koninklijke Horeca Nederland en de desbetreffende gemeente. Daarnaast hebben in Zeeland binnenstad platformen van Goes (Zo Goes) en Middelburg (Wijzijndestad) een voorstel gedeeld voor het creëren van meer binnenruimte.

 

Veilige winkelstraten
In diverse steden hebben onderzoeken plaatsgevonden hoe 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden in de winkelstraten, zoals in Utrecht[4]. Hier worden bijvoorbeeld uitgedachte looproutes voorgesteld, zodat het centrum niet overbelast raakt. In onze kleinere binnenstad kunnen zich veel rijen voor winkels vormen, wat mogelijk tot het schenden van de geadviseerde afstand kan leiden.

 

CDA Goes erkent de problemen waar de horeca en de binnenstad mee te maken heeft, en ziet mogelijkheden voor het tijdelijk faciliteren van extra binnen- en buitenruimte voor de horeca. Tenslotte wil de fractie aandacht vragen voor de winkelstraten waar het bewaren van 1,5 meter afstand lastig kan zijn.

 

De CDA-raadsfractie heeft hierover de volgende vragen: 

 

1.    Heeft het college kennis genomen van de bovengenoemde artikelen?

2.    Is het college bereid om in gesprek te gaan met horecazaken om het mogelijk te maken tijdelijk publieke ruimte te gebruiken om meer buitenruimte te creëren op de Grote Markt?

3.    Heeft het college in beeld hoe de horecagelegenheden in het centrum van Goes die niet gelegen zijn aan de Grote Markt tevens geholpen kunnen worden in deze moeilijke tijd?

4.    Wil het college ook in gesprek gaan met de winkeliersverenigingen om tot afspraken te komen over het instellen van veilige looproutes in de winkelstraten?

5.    Is het college van plan aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om de 1,5 meter te waarborgen in het centrum van Goes?

6.    Denkt het college over dergelijke afspraken ook met de dorpen in gesprek te gaan?

7.    Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer binnenruimte te creëren, zoals geopperd door binnenstadplatform Zo Goes? 

 

 We zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Namens de CDA Goes-fractie, 

 

Yannick de Potter

Raadslid

 

Easther Houmes

Steunfractielid

[1] www.destentor.nl/deventer/grotere-terrassen-moeten-deventer-horeca-langs-coronaklip-loodsen~ad243d73/=https://www.google.com/

[2] www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-een-groot-terras-we-werken-aan-een-tropischweerscenario~b8a8f941/

[3] www.limburger.nl/cnt/dmf20200505_00159114/horeca-breidt-terrassen-uit-naar-marktpleinen

[4] www.rtvutrecht.nl/nieuws/2046815/zo-ziet-anderhalve-meter-er-in-de-utrechtse-winkelstraat-uit.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.