11 januari 2021

CDA pleit voor handhaving i-criterium

Maandag 11 januari - GOES - De CDA-fractie heeft in Goes tijdens de raadsvergaderingen van 15 oktober en 26 november 2020 zich hard gemaakt ons als Goes te houden aan de afspraken rondom het i-criterium.

Het i-criterium legt coffeeshops de verplichting op niet te verkopen aan niet-ingezetenen. Dus niet aan buitenlandse (drugs)toeristen. De Zeeuwse gemeenten met een coffeeshop (Goes, Terneuzen, Vlissingen) hadden hier afspraken over gemaakt om samen op te trekken. Onlangs heeft de gemeenteraad van Vlissingen verzocht om in een pilot dit i-criterium los te laten. Enkele partijen in de Goese raad wilden dit voorbeeld volgen. Het CDA heeft er voor gepleit het i-criterium te handhaven. We voelen ons hierin nog eens bevestigd door de recente ontwikkelingen in Amsterdam. In het Parool van 8 januari lezen we het volgende:

“Burgemeester Femke Halsema wil buitenlandse bezoekers weren uit de Amsterdamse coffeeshops.”

“Gesteund door politie en justitie wil Halsema de ‘achterdeur’ van coffeeshops reguleren en tegelijkertijd de drempel bij de voordeur verhogen door handhaving van het ingezetenencriterium. Dat is in diverse grensgemeenten, zoals Maastricht en Terneuzen, al van kracht en zorgt ervoor dat een coffeeshop niet mag verkopen aan buitenlandse bezoekers. De overlast van drugstoeristen is hierdoor drastisch verminderd.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.