11 december 2020

CDA stelt vragen over trillinghinder

Vrijdag 11 december - GOES - De CDA-raadsfractie Goes heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Raadslid Patrick Simpelaar vraagt zich onder andere af wat trillinghinder betekent voor de Goese inwoners.

Simpelaar: "Recent hebben wij kennisgenomen van dit bericht op rijksoverheid.nl. In dit bericht wordt o.a. aangegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende jaren voor 20 miljoen euro nieuw onderzoek gaat doen naar oplossingen voor de trillinghinder langs het spoor. Dit omdat eerdere proeven onvoldoende effect hebben gehad, of zelfs tot het tegenovergestelde effect hebben geleid. In 2021 zullen in proefprojecten langs verschillende trajecten in Nederland o.a. nieuwe materialen worden uitgeprobeerd om trillinghinder te gaan. Daarnaast zal het RIVM onderzoek doen naar gezondheidseffecten van trillinghinder bij omwonenden."

Enige tijd geleden is het spoortraject in Goes, waarin o.a. de wanden langs het spoor zijn aangelegd, afgerond. De afgelopen jaren zijn de protesten van omwonenden langs het spoor van Goes in de publieke opinie verstomd. Dit alles wil niet zeggen dat er geen trillinghinder van het spoor meer wordt ervaren door omwonenden. Onze fractie heeft recentelijk zelfs begrepen dat er in dit kader nog steeds gerechtelijke procedures door omwonenden worden gevoerd tegen ProRail.

De gemeente heeft een ondersteunende en regisserende rol te vervullen.

Wij zijn als fractie van mening dat wij onze inwoners zo goed als mogelijk moeten beschermen tegen trillinghinder van het spoor en dat de gemeente hierin een ondersteunende dan wel een regisserende rol te vervullen heeft richting ProRail.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat is volgens het college de actuele stand van zaken ten aanzien van de trillinghinder rondom het spoor?
  2. Is er volgens het college nog steeds sprake van trillinghinder?
  3. Heeft het college in dit verband in beeld wat deze hinder betekent voor de gezondheid van onze Goese inwoners?
  4. Is het college bereid om een stevige lobby te starten in de richting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om ervoor te zorgen dat er in Goes een proefproject wordt opgestart?
  5. Is het college bereid om onze inwoners, die langs het spoor trillinghinder ervaren, in dit verband en waar mogelijk bij te staan richting ProRail? 

Foto @PZC

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.