26 mei 2020

Effect corona-crisis op 't Beest en de Mythe

Dinsdag 26 mei 2020 - GOES - De raadsfractie van het CDA te Goes in de personen van Patrick Simpelaar en Frans van der Knaap hebben vragen gesteld over het effect van de corona-crisis op de Mythe en het Beest.

Het CDA heeft signalen gezien dat theaters waaronder de Mythe en podium 't Beest, door het Corona virus bij zwaar weer verkeren. Het CDA is van mening dat de Mythe en het Beest een unieke plaats innemen binnen de theaters in Zeeland is. Belangrijk in dit kader is ook de brede samenwerking met amateurverenigingen en het cultuurhuis. 

Het CDA is van mening dat de Mythe en het Beest een unieke plaats innemen binnen de theaters in Zeeland is. 

  • Deelt het college onze zorgen?
  • Kan de wethouder inzicht geven in de situatie waarin theater van Mythe en het 't Beest op dit moment verkeren? 
  • Wat is de verhouding tussen eigen inkomsten en subsidie? 
  • Wanneer gaat de continuïteit van de Mythe en 't Beest in gevaar komen als de huidige situatie voortduurt?  
  • In het licht van het “Corona spoorboekje” van het kabinet aangaande de versoepeling van maatregelen, mogen er vanaf 1 juni 30 bezoekers in het theater en vanaf 1 juli mogen 100 bezoekers worden toegelaten. Wordt het college vervuld van mening dat er op basis is van deze bezoekersaantallen het hiel lastige wordt een sluitende exploitatie te realiseren? 
  • Is de gemeente bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze Goese theaters te ondersteunen en mogelijk te compenseren in deze bijzondere tijden?
  • Ziet het college mogelijkheden om met betrekking tot de huuruitgaven van de theaters enige ruimte te bieden?

Foto @theater.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.