03 augustus 2020

Het Goese energiecollectief PUUR realiseert eerste gezamenlijke zonnedak in Goes!

Op vrijdag 31 juli 2020 heeft de wethouder van de gemeente Goes Joost de Goffau het eerste gezamenlijke zonnedak officieel geopend. Het project biedt ruimte voor 378 panelen en dat is goed voor ruim 50 gezinnen en mkb ondernemers die hierdoor hun  energiebelasting kunnen terug  vragen bij hun energiemaatschappij. Een coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de installatie en de leden. Alles is gerealiseerd volgens de postcoderoosregeling die is goedgekeurd door de belastingdienst.

Het collectief wat dit project gerealiseerd heeft is in kennis en website ondersteunt door Zeeuwind. Via middelen van de gemeente Goes en het coöperatieve  dividenfonds van de Rabobank is het project en stichting  op weg geholpen. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft subsidie gegeven op de installatie.

Vanuit mijn interesse in duurzame energie neem ik sinds 2018 deel in het Goese Energiecollectief PUUR en ben secretaris van de stichting sinds 2019. Doel van de stichting is om duurzame energie meer bereikbaar te maken voor iedereen. Het is een interessant project gebleken want je brengt een nieuwe groep met mensen bij elkaar. Een grote variëteit aan mensen kennis en kunde. Maar allemaal wel met 1 doel om een steentje bij te dragen aan een meer duurzame vorm van energie opwekking. Het is mooi om zo’n groep mensen met elkaar te verbinden in het nieuwe coöperatiebestuur PUURZON 1 . 

Je leest het goed we hebben het coöperatiebestuur bewust PUURZON 1 genoemd om zo ook aan te geven dat dit project vervolgd kan worden in nieuwe projecten. Voor het volgende project hebben we al een dak aan de oostzijde van Goes; de Brandweer kazerne. We zoeken nog een geschikt dak aan de westzijde van het Goes om zoveel mogelijk projectcodes mee te laten doen.  Alle info staat op www.zeeuwind.nl/puur

Als waterschapsbestuurder voor het CDA in het waterschap Scheldestromen werk ik aan het meer klimaatbestendig maken van het watersysteem  en de veiligheid. Het is van belang dat we goed voorbereid zijn op de steeds meer weersextremen;  De effecten van de stormen in combinatie met hogere waterstanden door zeespiegelstijging alsook wateroverlast en droogte vragen voortdurend onze aandacht. Afwegingen welke maatregelen waar nodig zijn en de robuustheid daarvan voor de lange termijn zijn van belang. Het past een CDA waterschapsbestuurder dan ook om actief te onderzoeken in hoeverre onze maatschappij is voorbereid op het zelf nemen van maatregelen.

Carla Michielsen

Fractievoorzitter CDA waterschap Scheldestromen en woonachtig in Goes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.