09 juli 2020

Raadslid Patrick Simpelaar: "Sportverenigingen maken zich zorgen over huurgelden."

Donderdag 9 juli - GOES - Raadslid Patrick Simpelaar heeft een bijdrage geleverd bij het agendapunt over de sportverenigingen. 

Persoonlijke benadering sportverenigingen door het CDA

Op het moment dat er nog behoorlijk strenge maatregelen van toepassing waren in het kader van Corona crisis, hebben wij vanuit CDA Goes ruim 65 sportverenigingen en sportclubs binnen onze gemeente een mailing gestuurd. Een mailing om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, maar ook om te vragen hoe zij de Corona crisis tot op heden zijn doorgekomen en om te kijken wat wij als politieke partij voor hen nog zouden kunnen betekenen.

Als CDA Goes kunnen wij concluderen dat sportverenigingen en sportclubs binnen de gemeente Goes vanaf de start van de Corona crisis eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Sportverenigingen en sportclubs zijn zeer creatief geweest en hebben een grote mate van flexibiliteit laten zien om zoveel als mogelijk hun favoriete sport uit te kunnen voeren onder de moeilijke Corona omstandigheden. Daar zijn wij als CDA Goes trots op! 

Zorgen huurgelden

Uit de reactie die wij kregen vanuit de sportverenigingen en sportclubs bleek ook dat er zorgen zijn. Zorgen als het gaat over het wel of niet kunnen betalen van de huurgelden. Natuurlijk heeft het rijk hiervoor allerlei steunpakketten voor in het leven geroepen, maar wat ook blijkt is dat verengingen hierin nog niet altijd hun weg weten te vinden. Het ontbreekt hen vaak aan duidelijkheid en dat geldt ook ten aanzien van eventuele gemeentelijke steunmaatregelen. In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om de sportverenigingen en sportclubs van de gemeente Goes op korte termijn, door middel van een brief, goed te informeren over de financiële steunmaatregelen die vanuit het rijk van toepassing zijn (te denken valt aan de compensatie voor de huur van accomodaties)?
  2. Is het college bereid om de sportverenigingen en sportclubs te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor financiële steunmaatregelen bij het rijk en dit ook aan te geven in de genoemde brief?
  3. Is het college bereid om op korte termijn te onderzoeken, daar waar de genoemde financiële steunmaatregelen vanuit het rijk niet afdoende zijn, in welke mate de gemeente Goes dit tekort kan compenseren?
  4. Wanneer kan ten aanzien van dit onderzoek duidelijkheid worden verschaft richting de sportverenigingen en sportclubs?

Beantwoording door het college

Wethouder de Goffau heeft aangegeven, zodra de financiële steunmaatregelen vanuit het rijk helder zijn, zo snel als mogelijk te communiceren richting de sportverenigingen en sportclubs. Dat is op dit moment nog niet het geval. Het college heeft in het verlengde hiervan aangegeven dat ze ten aanzien van de financiële steunmaatregelen in de basis de landelijke lijn van de de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zal gaan volgen.

De wethouder heeft toegezegd om uiterlijk in het derde kwartaal de benodigde duidelijkheid te kunnen verschaffen over de financiële steunmaatregelen richting sportverengingen en sportclubs.

Indien mocht blijken dat deze financiële steun vanuit het rijk niet afdoende is en hierdoor sportverengingen en sportclubs binnen de gemeente Goes in grote financiële problemen dreigen te komen, is het college bereid om te onderzoeken in welke mate de gemeente dit tekort kan aanvullen. 

Het college heeft verder aangegeven en toegezegd dat ze sportverenigingen en sportclubs wil ondersteunen bij het aanvragen van deze financiële steunmaatregelen die vanuit het rijk van toepassing zijn. De wethouder heeft toegezegd om uiterlijk in het derde kwartaal de benodigde duidelijkheid te kunnen verschaffen over de financiële steunmaatregelen richting sportverengingen en sportclubs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.