27 mei 2019

Inbreng raadslid Simpelaar m.b.t. de RUD en SWVO

Donderdag 23 mei - GOES - Gedurende de debatraad van 23 mei in het Stadskantoor te Goes, bracht raadslid Patrick Simpelaar twee stukken in over de RUD en het SWVO.

RUD begroting

Voorzitter, complimenten voor het feit dat het college begrotingstechnisch vanaf vorig jaar heeft geanticipeerd op deze overdracht van taken. Er lijken op dit moment geen extra middelen benodigd. 

We hebben wel enige vragen en ook nog wel een zorg.

In november 2018 hebben wij als raad een redelijk stevige zienswijze ingediend bij de RUD om niet in te stemmen met de toenmalige begrotingswijziging omdat er voor de asbest taak geen implementatie plan aanwezig was. Nu geeft dit voorstel aan dat het eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is wat de overdracht van deze taak gaat kosten, maar dat het genoemde bedrag slechts een inschatting is. Heeft het college nu wel of geen goed gevoel bij de overdracht van de asbest taak en de financiƫle gevolgen hiervan?

In november stelden wij de vraag wanneer er nog meer overdrachten van taken naar de RUD gaan volgen? Het besluit omgevingsrecht, op basis waarvan nu ook de asbest taak wordt overgedragen biedt hiervoor namelijk wel de basis.

Voorzitter een nadrukkelijk zorg hebben wij wel, bij de steeds verdere versnippering van toezicht binnen Zeeland en voor onze Goese bedrijven/instellingen en inwoners. De toezichtlast of toezichtdruk voor bedrijven en instellingen wordt hierdoor alleen maar weer groter en dan laat ik alle overige landelijke instanties, maar ook de GGD nog maar even buiten beschouwing. Want ook deze instanties dragen bij aan deze steeds groter wordende toezichtsdruk voor bedrijven en instellingen.

Nu is het zo in Zeeland en dus ook in Goes de Veiligheidsregio Zeeland, de RUD en straks dus ook de DCMR, maar ook alle gemeenten in Zeeland en elk op hun eigen wijze milieu en bouw toezicht uitvoeren uit die zijn gebaseerd zijn op het omgevingsrecht. Goes bedrijven en instellingen die ook vestigingen hebben in andere gemeenten in Zeeland worden ook soms nog eens geconfronteerd met tegengestelde opvattingen binnen deze taak.

Voorzitter als CDA vinden wij het belangrijk om als Goes samen te werken binnen Zeeland en dus de krachten te bundelen. Is het nu niet mogelijk om toch op de een of andere manier te proberen om deze steeds verdergaande versnippering binnen het toezicht en de steeds groter wordende toezichtdruk tegen te gaan door nog meer dan voorheen de samenwerking als gemeenten met elkaar op te zoeken op het terrein van toezicht binnen het Omgevingsrecht. Graag uw reactie hierop.

SWVO

Voorzitter als we de begroting bekijken lijken we vanwege de open eind financiering tegen een groot tekort van 1,86 miljoen aan te lopen als het gaat om begeleiding. Dat is een fors bedrag en de onzekerheid daaromtrent een groot risico. hoe gaat het college om met dit risico, hoe wordt er dooor het college gestuurd? Wat wordt er gedaan om wellicht inkomsten hiervoor te verhogen?

Overigens waren wij erg onder de indruk van de recente presentatie van het SWVO over hoe de kwantitatieve aantallen in beeld worden gehouden.

Voorzitter we zijn het helemaal eens met het college om in de toekomstige programmabegrotingen een onderbouwing te willen zien die ook rekening houdt met onder meer beleidsontwikkelingen en landelijke maatregelen. Misschien zou het college ook willen meenemen de verschillen tussen de deelnemende gemeenten? 

Procedureel snappen wij dat de begroting moet worden vastgesteld, maar zonder aanvullende inhoudelijke motivatie vinden wij dat eigenlijk ook heel vreemd. 

Aanvullende vraag hierbij is of het college van mening is dat het SWVO verder met deze begroting wel voldoet aan de spelregels en vormvereisten van de VZG en de wet op de gemeenschapppelijke regelingen en zo niet, is het college bereid om deze ook mee te nemen in deze zienswijze?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.