25 mei 2022

Over de transitievisie, integrale visie Goes-Oost en Centrum-Zuid...

Woensdag 25 mei - GOES - Vanwege Hemelvaartsdag vindt de oordeelsvormende raad op woensdag plaats. De raadsleden Yannick de Potter, Frans van der Knaap, Easther Houmes en steunfractielid Rabia Soebhan hebben het woord gevoerd over diverse onderwerpen. 

Transitievisie warmte

Door Yannick de Potter

Duidelijkheid voor de burger en bouwen aan vertrouwen. Goes gaat werken aan een eigen warmtevisie. Hierbij wil ik een aantal punten benadrukken vanuit het CDA Goes.
Het cda Goes vind het dan belangrijk dat onze inwoners blij en enthousiast gaan worden van deze warmtevisie. Een verbetering in wooncomfort en lage energielasten. 
Wij vinden het essentieel dat er eerst gericht wordt op het verder isoleren van woningen voordat er gekeken wordt naar alternatieven voor gas. Een echt zeeuwse benadering zoals ook in de res is afgesproken. Geen huis van het gas af voor 2030 hebben wij gehoord.

Bouw aan vertrouwen.


In de totstandkoming willen wij een Open proces van meepraten en meedoen. Neem de mensen mee. Focus op het creëren van draagvalk en informatievoorziening, laat de mogelijkheden zien. Bouw aan vertrouwen. En ook belangrijk. Niet doen als het niet gaat. Dus Steun voor het voorstel. Waar wij nog voor willen pleiten is dat het ook een veilige transitie wordt. En daarmee bedoel ik de Risico’s van zonnepanelen, een batterij in de buurt. Houd ook oog voor de veiligheid.

Integrale visie Goes-Oost

Door Easther Houmes

Voorzitter, voor de filmvertoning van Fast and the Furious hoeven de Goesenaren niet naar het Da Vinci, maar hoeven ze enkel een bezoekje te brengen aan Goes-Oost. Eens heb ik mijn nichtje van de basisschool daar op moeten halen; de situatie die zich daar afspeelt was en is nog steeds zorgelijk. Wat het CDA betreft is het opstellen van een Integrale Visie hard nodig en juichen we de eerste stappen richting deze visie toe. 

We hebben bij de beeldvormende bijeenkomst vragen gesteld over de kosten, omdat een dergelijke begroting zou suggereren dat Goes wel degelijk de nieuwe filmlocatie zou zijn van Fast & the Furious. Echter was de nadere toelichting voor ons voldoende om hier verder geen vragen over te stellen. Wat betreft burgerparticipatie is het CDA tevreden, en de focus op fietsers en voetgangers, is voor ons logisch. Wel zouden we gerust gesteld willen worden dat autoverkeer niet volledig verbannen zal worden; immers scholieren en studenten die tijdelijk danwel permanent minder mobiel zijn, moeten tot aan de ingang van het plein kunnen komen. Tot zover, voorzitter.

Gebiedsvisie Centrum-Zuid

Door Rabia Soebhan

Voor ons ligt het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor het verder vervolmaken van de Gebiedsvisie Centrum Zuid.​ Zoals uit de stukken en planning blijkt is er ook voldoende tijd ingeruimd om het participatietraject verder op te pakken voor de gebieden waarvoor dit nog moet plaatsvinden. In de beeldvormende raad hadden wij als fractie vragen gesteld. Deze vragen zijn adequaat beantwoord. Voor nu hebben wij dan ook geen verdere vragen aan de portefeuillehouder en het voorstel kan op onze steun rekenen. Wat ons betreft kan het voorstel door naar de hamerraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.