27 september 2019

Over het Veerse meer en de regionale woonvisie...

Donderdag 26 september - GOES - Tijdens de raadscommissie van donderdag 26 september hebben onze raadsleden diverse bijdragen geleverd. Zo zijn de gebiedsvisie en de regionale woonvisie voorbij gekomen waar Izaäk Melse en Yannick de Potter enkele vragen over hadden.

Gebiedsvisie Veerse meer

Door Izaäk Melse

We bespreken hier de startnotitie voor het opstellen van een gebiedsvisie. We vinden dit een mooi instrument om te komen tot een participatienetwerksturing met kaders, waarbij de gemeenten, provincie en andere belanghebbenden inbreng hebben.

Vraag van ons daarbij is: hoe wordt er gehandeld bij meningsverschillen, waardoor geen overeenstemming wordt bereikt. Wie kan dan de knoop doorhakken? En kan er na het gereedkomen van de visie een veto worden uitgesproken door een van de ondertekenaars op plannen van een ander en wat betekent dit voor ons als Goes bij voorbeeld m.b.t. de plannen in Wolphaartsdijk? Met andere woorden, is de gemeente niet meer autonoom bij het nemen van toekomstige beslissingen als deze enigszins afwijken van de Veerse Meer visie van de Provincie of moeten we de visie meer als een richtlijn zien?

Graag hierover wat meer duidelijkheid.

"Wie kan dan de knoop doorhakken?"

Regionale woonvisie

Door Yannick de Potter

Vanavond bespreken wij de regionale woningvisie waarbij de gemeenten op de Bevelanden samen een visie op wonen. 

Tot 2030 wordt er verwacht dat de Gemeente Goes blijft groeien. We hebben voor de komende 10 jaar voldoende woningbouwplannen om deze groei op te vangen. Maar na 2030 is het lastig te voorspellen of het inwoneraantal gaat krimpen, stagneert of doorgroeit. Dit moeten we goed in de gaten houden om te voorkomen dat we te weinig woningen hebben of juist teveel.

Kwaliteit van wonen staat voorop waarbij wat we bouwen aansluit op de wensen en behoefte voor ouderen, starters, gezinnen en huurders. In het najaar gaat de gemeenteraad in discussie over de plannen op het gebied van woningen in de gemeente Goes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.