13 november 2020

Over ruimte en economie: "Nieuwe plannen zijn nodig om Goes aantrekkelijk te houden."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Gedurende de Algemene Beschouwingen heeft het CDA een bijdrage geleverd over programma ruimte en economie. Raadslid Izaäk Melse had het volgende hierover te melden:

Cruciaal onderdeel van de toekomst

Programma twee  is een cruciaal onderdeel voor de toekomst van onze gemeente. Een gemeente zonder gezonde omstandigheden voor wonen en werken heeft hoegenaamd geen toekomst, zeker niet voor mensen met een drive. Daarvoor is een gezond leef- en werkklimaat noodzakelijk. En Goes is daar een goed voorbeeld van. De laatste decennia is er op zowel het terrein van wonen, werken en recreatie het nodige tot stand gekomen. Dit moet gecontinueerd worden in de komende jaren. Daartoe staan er reeds in gang gezette plannen en nieuwe plannen voor de komende jaren op de begroting. Die hebben betrekking op de uitbreiding van onze bedrijventerreinen, nieuwbouw voor wonen en plannen voor de recreatiesector. Het CDA is van mening dat we, als de provinciale verdeling Goes gunstig gezind is, op korte termijn moeten denken aan nieuwe bouwlocaties en we willen hiervoor dan ook de motie: onderzoek uitbreiding woningbouwgrond indienen.

Nieuwe  plannen zijn nodig om Goes aantrekkelijk te houden en het CDA zal deze steunen. Daarnaast verwachten we  met de ontwikkeling en herstructurering van onze bedrijventerreinen de  komende decennia aan de vraag naar bedrijfsruimte te kunnen voldoen. Duurzaamheid en vernieuwing staat daarbij hoog in het vaandel.

Nieuwe  plannen zijn nodig om Goes aantrekkelijk te houden en het CDA zal deze steunen.

Aandacht voor bereikbaarheid van Goesblijft nodig. Er is reeds veel gerealiseerd op dit gebied, maar finetuning kan de verkeersituatie daar waar nodig verbeteren. Inzet op meer fietsstraten is een goed initiatief, echter gezien de economische centrumfunctie van Goes,  moet bereikbaarheid per auto daar niet onder lijden. Aandacht voor  parkeerplaatsen blijft nodig voor een levendige binnenstad. Wij zijn benieuwd naar de plannen Goes 20-30 voor de binnenstad, als opvolger van het Masterplan. Boven het Werkvoorstel stond: Dromen Denken Doen. Voorzitter we verwachten dat het dromen voorbij is en dat het denken volop bezig is. Het CDA is benieuwd naar de komende plannen. Ook de transformatie van winkelpanden naar woonhuizen speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met de concentratie van het winkelgebied is dit noodzakelijk om onze binnenstad toekomstbestendig te maken en  toenemende leegstand te voorkomen. Graag de reactie van het college hierover.

Wolphaartsdijk hotspot van Goes

Door de verschuiving van een deel van de recreatie in Zeeland naar het achterland komt Goes steeds meer in beeld. Wolphaartsdijk is daarbij onze hotspot. Het CDA ziet daar nog voldoende mogelijkheden. Ontwikkelingen daar kunnen positief bijdragen aan de recreatie in onze gemeente. De Veerse Meer Visie zal daar hopelijk zicht op geven. Kwaliteit staat hierbij bovenaan. Bij dit alles blijven onze dorpen  zeer belangrijk, omdat ze een mooie en onmisbare aanvulling zijn op de leefbaarheid van onze gemeente door de ruimte, rust en andere beleving bij wonen en werken dan in de stad. Daarom moet de leefbaarheid van onze dorpen volop onder de aandacht blijven om die  positie te kunnen handhaven.

Dus voorzitter al met al; ook voor 2021 zal er in Goes weer volop reuring ontstaan, maar dan hopelijk zonder de reuring van Covid-19.

Volkshuisvesting

Voor wat betreft het woningaanbod is het CDA blij met de oplevering van een substantieel aantal nieuwe woningen. Het woningbouwprogramma van Goes sluit goed aan op waar de woonbehoefte nu en in de nabije toekomst ligt. Namelijk niet grondgebonden woningen dichtbij de voorzieningen van het centrum. Complimenten hiervoor. De herstructureringen van Goes-Oost en Goes-West vorderen gestaag en geven een impuls aan de kwaliteit van wonen in deze wijken. Ook worden deze wijken aantrekkelijker door een verbeterde ruimtelijke ordening.

Het CDA vraagt blijvende aandacht voor woningen geschikt voor starters en ouderen. Ten slotte is het CDA van mening dat de gemeente Goes in moet blijven zetten op creatieve, innovatieve en duurzame manieren van wonen die daarmee een nieuwe en aantrekkelijke dimensie toevoegt aan het wonen en leven in Goes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.