13 november 2020

Over sport en bestuur: "Blij met blijvende aandacht."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Raadslid Patrick Simpelaar heeft namens het CDA gesproken over bestuur en sport.

Programma Bestuur

Aandacht voor samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen

Het CDA is blij dat we in 2021 met de komst van het burgerpanel nog beter onze burgerparticipatie gaan inrichten. Samen met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zal er aandacht zijn voor de hiervoor de benodigde ambtelijke cultuurverandering en voor de rol en positie van de adviesraden. Hoe staat het college tegenover deze andere vormen van burgerparticipatie?

Het corona virus heeft ons de afgelopen maanden behoorlijk in de greep gehouden. Voor ons als CDA is het duidelijk dat we, om Covid-19 crisis te bestrijden, de veerkracht van onze Goese samenleving heel hard nodig hebben. Complimenten aan het college voor de wijze waarop er in dit kader aandacht wordt geschonken- en ondersteuning wordt verleend aan ondernemers, verengingen en andere maatschappelijke organisaties en dat er Zeeuws breed goed bestuurlijk wordt samen gewerkt.

Voorzitter, het CDA wil graag de verantwoordelijkheid leggen daar waar die het beste tot zijn recht komt. In dit verband willen we ook aandacht vragen voor de samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen. Bij de jaarrekening en begrotingsbehandeling van de GR’en afgelopen juni hebben wij aandacht gevraagd voor de versnippering van de overheidsdienstverlening. Dit is ontstaan doordat de afgelopen jaren gelijksoortige taken bij verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn ondergebracht.

We zijn verheugd dat er in dit verband een integraal onderzoek plaatsvindt bij de RUD/GGD en de VRZ. Wij kijken uit naar de uitkomsten van dit onderzoek.

De versnippering van de overheidsdienstverlening vindt ook plaats binnen het sociaal domein. Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport van Berenschot: “grip op de WMO” is dat taken op het terrein van de Wmo zouden moeten worden geïntegreerd. Een cultuurverandering! Met dit rapport als onderbouwing willen we dat er nu toch echt concrete organisatorische stappen worden gezet ten aanzien van een fusie van GR de Bevelanden en SWVO middels een motie ter ondersteuning van die cultuur verandering.

Programma Sport

CDA blij met blijvende aandacht voor sportparken

Tijdens de eerste golf van Covid-19 in het voorjaar hebben we als CDA-fractie een mailing uitgestuurd naar ruim 65 sportverenigingen o.a. met de vraag hoe zij de crisis beleven. Uit de reacties blijkt dat de sportsector ook een rol voor zichzelf ziet weggelegd in de bestrijding van het virus. Sport is een uitlaatklep en draagt bij aan de versterking van het immuunsysteem. Uitspraken die heel goed aansluiten bij de vastgestelde beweegvisie. Via deze weg complimenten aan alle sportclubs en vrijwilligers die worstelen onder deze moeilijke omstandigheden. De sportsector heeft het zwaar tijdens de covid-19 crisis. Dit komt o.a. door de terugloop van het aantal leden en dus contributies in relatie tot de vaste lasten van clubs. Wij gaan ervan uit dat het college bereid is om hier aandacht voor te blijven houden.

De CDA fractie is blij dat er continue aandacht is voor de kwaliteit van sportaccommodaties in de gehele gemeente. Graag zouden we wel aandacht willen vragen voor donkere plekken op die parken, zoals het sportveld van korfbalvereniging Blauw-wit aan de oranjeweg in Goes. Wij hebben vernomen dat hier in het donker drugs gedeald wordt. Kan de portefeuillehouder hierover iets vertellen?

De CDA fractie is blij dat er continue aandacht is voor de kwaliteit van sportaccommodaties in de gehele gemeente.

Zorgen over de situatie op het Wesselopark in Kloetinge. Het knelt ruimtelijk behoorlijk als het gaat om het gebruik van de voetbalvelden door VV Kloetinge en het parkeren van auto’s. Wat het CDA betreft vraagt het probleem om een integrale aanpak en samenwerking met belanghebbenden om te komen tot een duurzame structurele oplossing voor het dorp Kloetinge. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat hij voor deze situatie aandacht heeft: Hoe worden we als Raad bij dit proces betrokken?

En dan ten aanzien van sportpark het Schenge. Een park waar prachtige zaken zijn gerealiseerd, maar waar we wel steeds last blijft houden van vernielingen van zowel gemeentelijke accommodaties als die van verenigingen. Als CDA willen we dan ook een motie indienen die voorziet in het beperken van de openbaarheid van sportpark het Schenge.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.