13 november 2020

Over verduurzaming: "Verduurzamen zonder dat de totale woonlasten stijgen."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Raadslid Yannick de Potter heeft gesproken over verduurzaming.

Verduurzaming

Premier Ruud Lubbers zette als eerste het thema milieu en klimaat op de politieke agenda. Dat was in 1988. Ik was toen nog niet eens geboren. Lubbers zei dat er veel meer geld nodig was voor goed beheer van het milieu. En schetste zelfs een toekomstbeeld tot 2010. Lubbers was een premier met een visie. Tot zijn overlijden bleef hij vechten voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Nu dus 30 jaar later is dit thema actueler dan ooit. Het CDA Goes staat voor een klimaatprogramma dat haalbaar en betaalbaar is waarbij de juiste keuzes dienen te worden gemaakt die het leefklimaat van ons allemaal verbeteren. Om dit te realiseren is draagvlak essentieel.

Het onderwerp zwerfafval hebben we recent behandeld. Er is eenmalig budget beschikbaar gesteld om aanpak zwerfafval te intensiveren. Naast meer opruimen wil het CDA Goes dat er ook ingezet wordt om houding en gedrag te veranderen. Wij vragen het college om handhaving en een aanpak voor gedragsbeïnvloeding en educatie een centrale rol te geven in dit beleid.

Het wordt steeds meer duidelijk dat het gasloos maken van bestaande woningen een zware opgave is; hoge kosten en met wisselend succes. Het CDA Goes vraagt het college zich hierop niet blind te staren maar te kijken naar andere effectieve manieren om huizen te verduurzamen zoals het isoleren van bestaande woningen en zonnepanelen op daken. Isoleren staat ook centraal in het dit jaar vastgestelde Zeeuwse RES. Uitgangspunt voor ons is ook; verduurzamen zonder dat de totale woonlasten stijgen.

Uitgangspunt voor ons is ook; verduurzamen zonder dat de totale woonlasten stijgen.

Om de gevolgen van het opwarmende klimaat op te kunnen vangen is het erg belangrijk maatregelen te nemen om de weersextremen op te vangen: klimaatadaptatie. Dit betekent het aanpakken van wateroverlast door de bebouwde omgeving slimmer in te richten en de riolering te verbeteren. Hier hebben wij al mooie voorbeelden van gezien, te herkennen aan de blauwe stoeptegel. Het CDA Goes gelooft dat meer groen en met name bomen de leefbaarheid ten goede komt door de bebouwde omgeving te koelen. Hoe kijkt het college hiernaar?

Het CDA Goes omarmt het thema duurzaamheid en dit zien wij ook terug in het ambitieuze klimaatprogramma van onze gemeente, waar onze CDA wethouder dhr De Goffau verantwoordelijkheid voor draagt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.