19 maart 2021

Raadslid Izaäk Melse over terugbetaling bijstandsgelden

Vrijdag 19 maart - GOES - Namens de CDA fractie heeft Izaäk Melse begin januari een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het terugbetalen van bijstand door een vrouw uit de gemeente Wijdemeren. Daarop heeft het College van B en W netjes antwoord gegeven. 

"In Goes wordt de bijstand uitgevoerd door GR de Bevelanden die uitgaat van de regels uit de Participatiewet. Gemeenten zijn daarbij niet bevoegd in afwijking hiervan een hogere bijstandsuitkering te verstrekken, wat zou kunnen leiden tot inkomenspolitiek. Een bijstandsuitkering is bedoeld voor de kosten van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, kleden, verzekeren, vervoer en boodschappen. Daarnaast is er de mogelijkheid om als gemeente via de bijzondere bijstand een extra vergoeding te verstrekken voor b.v. het vervangen van huishoudelijke apparatuur. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend. Giften zijn in Goes mogelijk tot € 1200 per jaar en in natura, zoals boodschappen, tot € 50 per maand. Een en ander gaat gepaard met de inlichtingenplicht. Indien dit niet wordt nagekomen kan dat leiden tot een boete en terugvordering van bijstand. De terugvordering gebeurt met in achtneming van de beslagvrije voet voor het inkomen. 

Het verschaffen van inlichtingen is aan de bijstandsgerechtigde zelf. Wel kan de gemeente er ter controle naar vragen. Ook is het zo dat je tijdelijk bijzondere bijstand kunt krijgen als je te duur woont, echter wel met de verplichting naar een goedkopere woning te zoeken. Kosten voor b.v. een auto moeten uit de normale bijstandsnorm worden betaald. Al met al wordt er in onze gemeente op een goede manier met de bijstandsgerechtigden omgegaan. Er wordt ook maatwerk geleverd door ieder geval apart te beoordelen, waarbij de eigen mogelijkheden van de cliënt en het optimaal gebruik maken van de ruimte in wet- en regelgeving leidend is. In de gemeente Wijdemeren is men terecht overgegaan tot het terugvorderen van bijstand omdat dit om substantiële bedragen ging en de vrouw met het uigespaarde geld een auto kocht. Het blijft natuurlijk zo dat er verschil zal zijn in situaties, waarbij hulp door ouders/familie/vrienden de ene bijstandsgerechtigde meer (financieel) geholpen wordt dan de ander wat niet in de openbaarheid komt."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.